De svenska fallskyddsföretagen Fallskyddspecialisterna och Cresto Group Sweden slås ihop under varumärket AAK Safety – därmed etableras Nordens främsta expert inom fallskydd och säkerhet på höjd.

Nu bildas Nordens ledande expert inom fallskydd

PRESSMEDDELANDE: De svenska fallskyddsföretagen Fallskyddspecialisterna och Cresto Group Sweden slås ihop under varumärket AAK Safety – därmed etableras Nordens främsta expert inom fallskydd och säkerhet på höjd.

AAK Safety är marknadsledare i Norge inom fallskydds- och räddningsutrustning. Bolaget säljer skräddarsydda fallskyddslösningar utformade för att rädda liv och förhindra olyckor inom branscher som energi, telekom, bygg och industri. I och med att Fallskyddsspecialisterna och Cresto Group Sweden nu samordnas under samma varumärke kommer AAK Safety att bli den ledande experten i Norden, med det bredaste kursutbudet i branschen och ett utökat tjänsteerbjudande inom rådgivning och besiktning.

Sammanslagningen kommer att främja gränsöverskridande samarbete, där erfarenheter, lokaler och resurser kan delas och på så sätt stärka AAK Safety som partner. Samarbetet innebär såväl möjligheter att bredda produktutbudet som att göra tjänster som utbildning, inspektion och installation av fasta fallskyddssystem mer tillgängliga för kunderna.

Många använder inte alltid fallskydd

37 procent av de som arbetar på hög höjd slarvar med det personliga fallskyddet när kollektiva skyddsåtgärder saknas, enligt en undersökning som Mantap har gjort på uppdrag av AAK Safety. Några av problemen med fallskydden är obekvämlighet, bristande kunskap och klumpighet. Var fjärde (25 procent) av de som arbetar på hög höjd har inte eller vet inte om de har regelbunden kontroll och underhåll av sitt personliga fallskydd.

– AAK Safety utför flest inspektioner och besiktningar av personligt fallskydd i Europa. Genom att slå ihop våra svenska verksamheter under AAK Safety stärker vi inte bara vår position som ledare inom fallskydd i Norden, utan vi förbättrar också vår förmåga att serva våra kunder, säger Mats Bergvall, vd på AAK Safety AB och tillägger:

– Med utökade resurser, en fördjupad kunskapsbas och en bredare produkt- och tjänsteportfölj är vi nu bättre rustade än någonsin att möta våra kunders behov och bidra till en säkrare arbetsmiljö på hög höjd.

AAK Safety har tillsammans fem utbildningscenter i Norden, alla med kapacitet att hålla de mest krävande höghöjdskurserna. I linje med företagets ambition att vara rikstäckande i Sverige, likt sin närvaro i Norge, planerar AAK Safety att i framtiden etablera flera utbildningscenter runt om i landet. Detta kommer att möjliggöra för fler kunder att ta del av företagets expertis och tjänsteutbud närmare deras verksamhet.

Läs mer

Branschorganisationen för producenter, importörer, grossister, återförsäljare och utbildningsföretag för personlig skyddsutrustning.

NSA, Box 22 307, 104 22 Stockholm | Telefon: +46 (0)708-97 67 56

Powered by Brasab