Alle som planlegger å bygge eller bygge om arbeidslokaler, må søke Arbeidstilsynet om samtykke til planene. Det skal sikre at bygget møter kravene til et fullt forsvarlig arbeidsmiljø. FOTO: Arbeidstilsynet.

Ny søkeløsning for samtykke kutter saksbehandlingstiden

Nå kan tiltakshavere få svar på søknaden om Arbeidstilsynets samtykke på få minutter. En ny, digital egenerklæring gir automatisk søknadssvar til søkere som oppfyller alle lovkrav.

Det siste året har Arbeidstilsynet digitalisert søknadsløsningen for samtykke i byggesaker. Det har gjort den langt mer effektiv og sparer kostbar ventetid for tiltakshavere som må søke Arbeidstilsynet om samtykke. Søknadsplikten gjelder tiltak som er søknadspliktige etter plan- og bygningsloven og som skal inneholde arbeidsplasser. 

Fra manuell til digital søknad og saksbehandling
Tidligere har søkeprosessen bestått av søknadsskjema i PDF-format, nedlastinger og manuell innsending via Altinn eller tradisjonell post. I mars 2021 ble søkeløsningen for byggesak først digitalisert. Nå er den digitale løsningen blitt ytterligere forbedret og effektivisert. Stadig flere tilbydere av byggesøktjenester har samtykkeløsningen i sine søknadsløsninger.

– Arbeidstilsynet jobber hele tiden med å digitalisere tjenester som gir brukerne våre mer effektive arbeidsprosesser. Derfor er vi stolte over å ha fått på plass løsninger som gjør byggeprosessen mer smidig, sier Trude Vollheim, direktør i Arbeidstilsynet.

Søknaden kan få umiddelbart samtykke
I den nye søkeløsningen kan søkere avgi egenerklæring og få automatisk samtykke  – helt uten manuell saksbehandling – like etter at søknaden er sendt. Det forutsetter at søkeren dokumenterer og erklærer at tiltaket oppfyller alle krav.

– Egenerklæringen og preaksepterte løsninger svarer på et ønske som bransjen har hatt i mange år. Det bidrar til å gjøre arbeidsprosessene mer forutsigbare og effektive for bransjen. Det er vi glade for å bidra til, sier Tommy Pedersen, seksjonsleder ved Seksjon for byggesak i Arbeidstilsynet.

Egenerklæring gir uansett kortere saksbehandling
Mens saksbehandlingstiden ved manuell saksbehandling kan være fire til tolv uker, vil det automatisk genererte vedtaket være klart på få minutter.

 Hvis ett eller flere krav i egenerklæringen ikke er erklært oppfylt, vil saken sendes videre til manuell saksbehandling. Da vil vi i hovedsak rette fokus mot akkurat disse forholdene i saksbehandlingen. Dette fører til kortere saksbehandlingstid også for søknader som går til manuell saksbehandling, forklarer Pedersen.

Tett samarbeid gir brukergevinst
Den nye løsningen er del av ordningen Fellestjenester Bygg, en digital regelverksplattform som kontrollerer og sender inn byggesøknader. Fellestjenester BYGG er utviklet av Direktoratet for byggkvalitet, i tett samarbeid med kommuner og KS, andre sektormyndigheter, byggenæringen og IKT-bransjen. Plattformen brukes allerede av over 50 prosent av de profesjonelle aktørene i markedet.

Arbeidstilsynet er den første sektormyndigheten som har utviklet en løsning for tilstedeværelse på plattformen, i tett samarbeid med leverandørene av søknadsløsningene, Sikri, Arkitektum, DFØ, Altinn, KS Fiks, i tillegg til Digdir og Direktoratet for byggkvalitet (DiBK).

 Aktører i byggenæringen bør slippe å forholde seg til hvem som forvalter hvilke regelverk, og få løst flere deler av søknadsprosessen på ett sted. Vi er veldig glade for at Arbeidstilsynet er første sektormyndighet til å bli med i Fellestjenester BYGG. Det vil gi en langt mer effektiv hverdag for flere i byggenæringen, sier Per-Arne Horne, direktør i Direktoratet for byggkvalitet (DiBK).

Les mer

Branschorganisationen för producenter, importörer, grossister, återförsäljare och utbildningsföretag för personlig skyddsutrustning.

NSA, Box 22 307, 104 22 Stockholm | Telefon: +46 (0)708-97 67 56

Powered by Brasab

Arbetsgivare brister i det förebyggande arbetsmiljöarbetet