Standarden EN ISO 20345:2022 för skyddsskor uppdaterades 2022 och har nu börjat gälla. Foto Ejendals.

Ny uppgraderad ISO-standard för skyddsskor

Standarden EN ISO 20345:2022 för skyddsskor uppdaterades 2022. Den nya standarden ersätter den tidigare uppdateringen från 2011, som kommer att finnas kvar till första kvartalet 2024. Förändringar har gjorts på en rad områden – allt från de krav som skor ska uppfylla till själva testmetoderna. Detta innebär också att vissa standarder har upphävts. Förändringarna kommer att leda till mer exakta tester och tydligare märkning av skyddsskor och som därmed ska återspegla de verkliga förhållanden som råder och de moderna material som finns att tillgå.

Som alltid är det övergripande målet för uppdaterade standarder att minska skadorna på arbetsplatsen. Så var det är det som är nytt i standaren EN ISO 20334:2022?

De viktigaste förändringarna är bland annat följande:

Krav på halksäkerhet: Halktester liknande SRA kommer ingå i grundkravet för certifiering, SRA, SRB och SRC försvinner. Utöver grundcertifieringen kan ytterligare halktest göras med beteckningen SR (Slip Resistance).

Krav på perforeringsmotstånd: Den nya standarden förtydligar vilket material som skyddet består av samt vilken storlek på testspiken som använts. Beteckningarna blir:

P: Spiktrampskydd av stål med, diameter på testspik 4,5 mm.
PL: Spiktrampskydd av ”icke metall” med, diameter på testspik 4,5 mm.
PS: Spiktrampskydd av ”icke metall” med, diameter på testspik 3 mm.

Antal skyddsklasser: Utökas från SB – S5 till SB – S7 med tillhörande underklasser. Nya huvudindelningen är: 

Skyddsklass S1 kommer fortfarande kunna ses med tillägget P, dvs S1P. Men eftersom testerna för spiktrampskydd har utökats till P, PL och PS kommer skyddsklassen S1 därför kunna anges med dessa tillägg; S1P, S1PL och S1PS. Övriga skyddsklasser där det redan finns krav på spiktrampskydd skriver man som tidigare inte ut P, eftersom skyddsklassen i sig redan säger att produkten uppfyller dessa krav. Däremot är det intressant att veta vilken typ av spiktrampskydd som ingår i produkten. Exempelvis är skyddsklass S3 (krav på spiktrampskydd ingår i den skyddsklassen) därför uppdelat i följande tre indelningar – S3, S3L och S3S.
S3 är testad med spiktrampskydd av stål, S3L spiktrampskydd av ”icke metall” med stor spik (L=Large) och S3S spiktrampskydd av ”icke metall” med liten spik (S=Small). På samma sätt är skyddsklasserna S5 och S7 indelade, då dessa skyddsklasser också har krav på spiktrampskydd.

Specifika krav: Tilläggskraven ökar från 12 till 18, varav några försvunnit och blivit en del av grundcertifieringen medan andra tillkommit.

Ladder Grip: Grepp på stege har tidigare ingått i standarden för skor avsedda för brandmän och den delen har kopierats till ett fristående tilläggstest för alla skyddsskor. 

FO inte obligatoriskt: Beteckningen FO, som gäller skosulans motståndskraft mot kolväten har tidigare varit en obligatorisk del för skyddsklass S1 – S5. FO kommer från och med nu att vara ett tilläggstest man kan göra för skor avsedda för miljöer med kolväten.

Skydd för vatten: Två nya skyddsnivåer tillkommer – S6 och S7. Det gemensamma är att dessa skyddsklasser har krav på vattentäthet med beteckningen WR, Water Resistent. I övrigt innebär S6 samma skydd som kravet för S2 med tilläggskrav på vattentäthet, medan S7 är samma som S3 med samma tilläggskrav.

Marknaden: Skyddsskor som erbjuds på marknaden efter 30 mars 2023 ska certifieras enligt den nya standarden EN ISO 20345:2022. Skyddsskor som redan finns på marknaden med giltigt certifikat kommer att finnas kvar så länge det certifikatets utgångsdatum inte passerats. Därför kommer under en tid finnas produkter på marknaden både med den gamla och nya standarden.

Läs mer

Läs mer

Branschorganisationen för producenter, importörer, grossister, återförsäljare och utbildningsföretag för personlig skyddsutrustning.

NSA, Box 22 307, 104 22 Stockholm | Telefon: +46 (0)708-97 67 56

Powered by Brasab