BRUKT I PRODUKSJON: For å produsere plastboller blir DMF anvendt i produksjonen. FOTO: COLOURBOX

Arbeidstilsynet: Nye krav til bruk av løsemiddel

Det kommer nye vilkår for bruk av løsemiddelet N,N-dimetylformamid (DMF). Løsemiddelet er karakterisert som akutt giftig (kategori 4) ved opptak gjennom hud eller ved inhalering.

Stoffet kan skade reproduksjonsevnen hos mennesker. Det kan også føre til  sterk øyeirritasjon. I enkle vitenskapelige artikler er det rapportert om leverskader ved opptak av DMF. 

DMF blir brukt i produksjonen av blant annet gulvbelegg og epoxybelegg i f.eks. parkeringshus, garasjer og offentlige miljø. Produsenter av plastboller, plantevernmidler, lim, filmer og kunstfiber bruker DMF i framstillingen av produktene.  

Redusere helseskader
Den nye bestemmelsen er nå innført i Norge i REACH forskriften. Helt konkret blir det satt krav til eksponeringsverdier for både opptak gjennomhud og ved inhalering som produsenter, importører og brukerbedrifter skal forholde seg til ved bruk eller salg av DMF. Intensjonen er å gi økt beskyttelse av helse og miljø for arbeidstakere. Europa har de siste årene strammet inn på kjemikaliepolitikken.

 Målet er å redusere omfanget av skader knyttet til kjemikaliebruk i Europa, sier seksjonsleder Tore Jeppe Sørhaug i Arbeidstilsynet.

Må oppfylle EU-krav
De aller fleste norske bedrifter som produserer, omsetter eller bruker kjemikalier i produksjonen opererer internasjonalt. Dersom disse bedriftene fortsatt ønsker å ha tilgang til det europeiske markedet, må de oppfylle kravene i EU-regelverket.

 Det er viktig å sette seg inn i kravene som er vedtatt i EU. En risikovurdering ved bruk av DMF er også viktig og det kan være nødvendig med måling for å sikre overholdelse av eksponeringsverdier. Husk at sikkerhetsbladet for bruk av DMF kan gi god veiledning, forteller Sørhaug. 

Les mer

Branschorganisationen för producenter, importörer, grossister, återförsäljare och utbildningsföretag för personlig skyddsutrustning.

NSA, Box 22 307, 104 22 Stockholm | Telefon: +46 (0)708-97 67 56

Powered by Brasab