For å kunne jobbe som røyk- og kjemikaliedykker må man gjennom en grundig vurdering av helsetilstand og testing av fysisk kapasitet. Illustrasjonsfoto: Colourbox.

Nye skjema for helsesertifisering av røyk- og kjemikaliedykkere

For å kunne jobbe som røyk- og kjemikaliedykker, må man helsesertifiseres. Nå er tre nye skjema publisert på arbeidstilsynet.no: Egenerklæring, helseundersøkelse og legeerklæring. 

Røyk- og kjemikaliedykkere kan bli utsatt for store fysiske og psykiske påkjenninger. Ved brann er de blant annet utsatt for kjemiske stoffer fra brannrøyk, varme og stress. For å kunne jobbe som røyk- og kjemikaliedykker må man derfor gjennom en grundig vurdering av helsetilstand og testing av fysisk kapasitet, for å være sikker på at man er tilfredsstillende helsemessig skikket til å ha en slik jobb.

Helseundersøkelse og test av fysisk kapasitet

Helsesertifiseringen omfatter både helseundersøkelsen og vurdering av resultatet av test av fysisk kapasitet, og det er den kompetente legen som konkluderer i legeerklæringen og utsteder sertifiseringen.  

Testing av fysisk kapasitet foregår minimum årlig i regi av arbeidsgiver, samt i forbindelse med opptak til studiet ved Brann- og redningsskolen. Helseundersøkelsen foregår i forskjellige intervaller avhengig av alderen til røyk- og kjemikaliedykkeren.

Både røyk- og kjemikaliedykkere og søkere til Brann- og redningsskolen trenger legeerklæring (helseattest) for røyk- og kjemikaliedykking. Søkere til Brann- og redningsskolen trenger i tillegg legeerklæring til utrykningskjøretøy.

Helsesertifiseringen må gjennomføres av (det som kalles) en kompetent røyk- og kjemikaliedykkerlege. Denne legen må gjennom en grundig opplæring, med både utdanning og praksis før hen kan utstede helsesertifisering til røyk- og kjemikaliedykkere. Nødvendig kompetanse for en røyk- og kjemikaliedykkerlege innebærer kunnskap og ferdigheter om relevant norsk regelverk og risikoforhold knyttet til røyk- og kjemikaliedykking.

Tre skjema

Det er laget nye skjema for helsesertifisering ved røyk- og kjemikaliedykking. Det er tre skjema som skal fylles ut i forbindelse med helsesertifiseringen.

Les mer

Branschorganisationen för producenter, importörer, grossister, återförsäljare och utbildningsföretag för personlig skyddsutrustning.

NSA, Box 22 307, 104 22 Stockholm | Telefon: +46 (0)708-97 67 56

Powered by Brasab