Bilden hämtad från SafeReach hemsida.

Nytt fallskyddssystem certifierat för fem användare

SafeReach introducerar en helt ny typ av vajersystem för fallskydd i Sverige. Systemet har fördelar jämfört med traditionella fallskyddssystem, bland annat kan upp till fem arbetare vara inbundna i systemet samtidigt. Traditionella fallskyddssystem är ofta certifierade för att två arbetare ska kunna vara inbundna i systemet samtidigt. Företaget erbjuder installation av systemet i hela Sverige.

De traditionella fallskyddssystemen har haft sina brister eftersom bara två arbetare kan utnyttja det, vilket medfört spilltid då arbetare väntar på varandra eftersom hela arbetslaget inte kan vara inbundna samtidigt. Med det nya systemet kan alltså fem samtidigt arbeta. Den effektivitetsfaktorn kan visa sig eftertraktad i dagens hårda konkurrensklimat inom industrin som bygg- och fastighetsbranschen. Ineffektiva arbetsmetoder har drivit upp tidsåtgången och därmed kostnaderna för löpande underhåll samt renoverings- och reparationsarbeten.

Det nya systemet bygger på en ny teknologi jämfört med andra system på marknaden. Istället för energiabsorberare i systemets extremiteter, som är den vanliga designen inom fasta fallskyddssystem, har det nya ett redundansystem med absorberande förankringar, vilket gör att fem personer kan arbeta samtidigt. En annan fördel är att systemet är ergonomiskt utformat och smidig att använda. Systemets löpvagnar har annan utformning än traditonella och glider därför lättare. Användarvänlighet är viktigt för ökad effektivitet. 

Fallskyddsexperterna på SafeReach har listat de viktigaste fördelarna med det nya systemet:

1. Det nya systemet är svårare än andra system att koppla ur sig från och kan därför anses vara säkrare än andra fallskyddssystem.

2. Systemets nya design gör att arbetare smidigt kan passera varandra utan att koppla ur sig från systemet.

3. Till skillnad från traditionella fallskyddsystem behöver inga komponenter bytas ut eller justeras efter att en arbetare har tagit ett fall i systemet. Detta gör att underhållskostnaderna minskar och onödiga stop undviks på grund av eventuella leveranstider för komponenterna.

4. Fallskyddssystemet är certifierat både för arbete via fallskydd och reparbetare. Därmed är systemet ett mer prisvärt än alternativen, om fastighetsägaren har behov av infästningar för dessa två typer av arbetare. Om behov finns för både fallskydd och reparbete är dagens lösningar kostsamma och innebär flera (eller relativt stora) installationer.

5. Eftersom det nya fallskyddssystemet kan användas både för fallskydd och reparbete är det enklare och billigare för fastighetsägare att underhålla och låta utföra besiktning på, jämfört med om det finns två installationer.

6. Färre installationer på taken ökar platseffektiviteten och det estetiska utseendet.

7. Miljön vinner när vi utnyttjar resurser effektivare genom att ha ett system i stället för att ha flera system för olika ändamål.

Läs mer

Branschorganisationen för producenter, importörer, grossister, återförsäljare och utbildningsföretag för personlig skyddsutrustning.

NSA, Box 22 307, 104 22 Stockholm | Telefon: +46 (0)708-97 67 56

Powered by Brasab