Genom att genomföra ett tillpassningstest säkerställs att andningsskyddet passar personen, arbetsuppgifterna och miljön det används i. Foto Dafo.

Nytt lagkrav gällande tillpassningstest på andningsskydd

Pressmeddelande: Från och med januari 2025 kommer en precisering av täthetsprov för andningsskydd att börja gälla, så kallade tillpassningstest. Det är en metod för att säkerställa att det inte finns något läckage mellan ansiktsdel och mask. Alla arbetsgivare ska se till att andningsskydd är individuellt utprovade för att kunna garantera den förväntade skyddseffekten.  

Tillpassningstest ska utföras på alla tätsittande andningsskydd; helmasker, halvmasker, filtrerande halvmasker, tätsittande masker som är fläktassisterade eller tryckluftsmatade och bärbara tryckluftsapparater (SCBA).

Regelverket finns redan etablerat runt om i Europa och nu implementerar vi det i Sverige. Branschorganisationen Nordic Safety Association (NSA) tar täten och blir som enda organisation ansvarig för att kvalitetssäkra tillpassningstestare enligt Fit2Fit-metodenDafo Brand, medlemsföretag i NSA, välkomnar lagkravet.

”Det är av yttersta vikt att personer med kunskaper om användning av andningsskydd ser till att dessa uppfyller kraven. Dafo kommer att utföra tillpassningstester för att säkerställa att varje mask har den storlek och utformning som passar användaren. Syftet är att människor i riskfyllda arbetsmiljöer inte ska bli sjuka eller skadas av att andas in farliga ämnen”, säger Mikael Bergendahl, försäljningsansvarig Personlig Skyddsutrustning på Dafo Brand och medlem i NSAs arbetsgrupp för tillpassningstest.

Läs mer

Branschorganisationen för producenter, importörer, grossister, återförsäljare och utbildningsföretag för personlig skyddsutrustning.

NSA, Box 22 307, 104 22 Stockholm | Telefon: +46 (0)708-97 67 56

Powered by Brasab