Riktlinjerna kring skyddsutrustning var som en djungel, säger Kommunals avtalssekreterare Lenita Granlund. Foto Kommunal

Oklarheter kring skyddsutrustning inom äldreomsorgen

Enligt Kommunals avtalssekreterare Lenita Granlund var det många oklarheter kring vad som gällde när coronaviruset spreds i Sverige och skyddsombuden inom äldreomsorgen hörde av sig till fackförbundet med frågor om skyddsutrustning.

– Vi fick jättemycket frågor från skyddsombuden. Riktlinjerna kring skyddsutrustning var som en djungel. Skulle det vara munskydd, eller kanske visir? Vi tittade bland annat på WHO:s rekommendationer och Arbetsmiljöverkets tidigare riktlinjer vid smitta och tog fram ett förslag utifrån det. Om det fanns konstaterad eller misstanke om smitta rekommenderade vi en ansiktsmask av en viss modell, säger Lenita Granlund till Arbetarskydd.

Rekommendationen ledde till att en hel del skyddsombudsstopp gjordes inom äldreomsorgen. På äldreboendet Serafen i Stockholm gav Arbetsmiljöverket skyddsombudet rätt, när arbetet stoppats den 7 april. Men beslutet överklagades. Den 30 april kom förvaltningsrättens beslut och stoppet hävdes, inte på grund av vilket skydd som skulle användas utan på grund av otydlighet kring avståndet.

Vilket andningsskydd som krävdes tog dock inte förvaltningsrätten ställning till.

– Efter förvaltningsrättens beslut hävde Arbetsmiljöverket skyddsombudens stopp via mejl utan att komma ut till arbetsplatserna. Det blev helt verkningslöst att lägga stopp, säger hon.

Sedan dess har Arbetsmiljöverket överklagat domen till kammarrätten, som inte beviljade prövningstillstånd. Verket kan överklaga det beslutet till och med mitten av juni.

I ett öppet brev i tidningen Kommunalarbetare skriver Lenita Granlund och Johan Ingelskog att Kommunal bytt strategi och slutat förespråka skyddsombudsstopp när det saknas andningsskydd. ”Vi har inte gett upp. Vi kommer att fortsätta markera och kräva adekvat skyddsutrustning i det förebyggande arbetet.” ”Det innebär att vid risk eller misstänksamhet att liv eller hälsa står på spel så ska skyddsombuden reagera – alltså lägga skyddsombudsstopp.”

– Först krävde vi lite kraftigare andningsskydd, sedan sänkte vi kravet något. Stoppen har ju oftast lagts när det saknats skyddsutrustning helt, eller inte funnits rätt skyddsutrustning, förtydligar Lenita Granlund.

Läs mer

Branschorganisationen för producenter, importörer, grossister, återförsäljare och utbildningsföretag för personlig skyddsutrustning.

NSA, Box 22 307, 104 22 Stockholm | Telefon: +46 (0)708-97 67 56

Powered by Brasab