NYHETER

Omfördelning av läkemedel, sjukvårdsmaterial och personal vid kris

Utredningen om hälso- och sjukvårdens beredskap ska undersöka vilka möjligheter som bör finnas att vid en kris omfördela läkemedel, sjukvårdsmaterial och personal från privata aktörer till den offentligfinansierade vården.

I dag bedrivs svensk hälso- och sjukvård av privata aktörer i högre grad än tidigare. Regeringen anser att det måste finnas tydliga regelverk som gör det möjligt för offentlig hälso- och sjukvård att vid behov begära in hjälp från privata aktörer, oavsett om vårdgivaren har avtal med regionen eller inte.

– 2020 har visat att alla tillgängliga resurser kan behöva mobiliseras vid en kris. I ett starkt och solidariskt samhälle är det en självklarhet att vi måste vara redo att ställa upp för varandra och särskilt prioritera akut sjukvård, säger socialminister Lena Hallengren.

Under pandemin har ett flertal såväl offentliga som privata aktörer inom hälso- och sjukvården gjort mycket stora insatser. Många har bidragit med såväl personal som material, men det har visat sig att det behöver finnas en bättre ordning för hur offentlig hälso- och sjukvård ska kunna begära in hjälp vid kris.

Utredningen om hälso- och sjukvårdens beredskap ska därför analysera hur hälso- och sjukvårdens behov av personal med adekvat kompetens kan tillgodoses på ett mer effektivt sätt i en kris eller vid höjd beredskap. Utredningen ska även undersöka hur regioner och kommuner vid en kris kan använda sig av hälso- och sjukvårdspersonal som inte till vardags är anställd i regionen eller kommunen. Vidare ska utredningen se över vilka möjligheter som ska finnas att vid kris omfördela läkemedel och utrustning från privata aktörer till offentlig hälso- och sjukvård.

Utredningen ska lämna sitt slutbetänkande 28 februari 2022.

(Pressmeddelande från Socialdepartementet)

Branschorganisationen för producenter, importörer, grossister, återförsäljare och utbildningsföretag för personlig skyddsutrustning.

NSA, Box 22 307, 104 22 Stockholm | Telefon: +46 (0)708-97 67 56

Powered by Brasab