Nu ökar oron över brist på skyddsutrustning senare i vinter efter ökad smittspridning.

Oro för brist efter smittspridning av Covid-19 i samtliga regioner

I en rapport till regeringen varnar nu flera länsstyrelser om att bristen på skyddsmaterial kan vara på väg tillbaka i vinter. Det som en följd av att smittspridningen av Covid-19 ökar stadigt i rapporter från samtliga 21 regioner.

Rapporterna skickades till regeringen på tisdagen och visade på ökningen. I flera fall varnas för en kraftig smittspridning som resulterar i att en handfull regioner nu oroas för att bristen på skyddsmaterial kan komma tillbaka i vinter.

Länsstyrelsen i Skåne uppger att antalet fall fortsätter ”öka dramatiskt” vilket ökar risken för liv och hälsa i regionen. Den största ökningen noteras just nu i åldersgrupperna 50-59 år och 60-69 år, vilket betecknas som oroande. Rapporten vittnar också om oron för brist på skyddshandskar inom ett halvår och munskydd inom ett kvartal.

I Örebro rapporteras ”en snabb ökning av antalet patienter som behöver slutenvård, framför allt de senaste dagarna”. Även här konstateras att ”behovet av skyddsutrustning på lång sikt är fortsatt stor i länets kommuner”.

Från Sörmland rapporteras om ett sårbart läge avseende skyddsutrustning där bland annat skyddshandskar är svåra att få tag på. Regionen konstaterar att den positiva trenden med antalet smittade nu brutit och istället ser man en ”markant” ökning av antalet smittade, rapporterar Aftonbladet.

Branschorganisationen för producenter, importörer, grossister, återförsäljare och utbildningsföretag för personlig skyddsutrustning.

NSA, Box 22 307, 104 22 Stockholm | Telefon: +46 (0)708-97 67 56

Powered by Brasab