En ny förordning ger personliga assistenter ersättning för personlig skyddsutrustning.

 

Personliga assistenter får ersättning för personlig skyddsutrustning

Covid-19 har medfört merkostnader för inköp av personlig skyddsutrustning för personliga assistenter. Regeringen har därför beslutat om en ny förordning som innebär att ersättning för skyddsutrustning lämnas retroaktivt för perioden 1 februari 2020 till 30 november 2020. Ansökan ska lämnas till Försäkringskassan senast 15 december. Totalt avsätts 50 miljoner kronor för ändamålet.

Bidraget riktar sig till personliga assistenter till personer med funktionsnedsättning som är beviljade statlig assistansersättning och får lämnas med högst 5 000 kronor per person. Försäkringskassan prövar frågor om statsbidraget. Ansökan ska lämnas till Försäkringskassan senast 15 december.

Satsningen aviserades i en extra ändringsbudget den 23 oktober 2020 och bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

Läs mer

Branschorganisationen för producenter, importörer, grossister, återförsäljare och utbildningsföretag för personlig skyddsutrustning.

NSA, Box 22 307, 104 22 Stockholm | Telefon: +46 (0)708-97 67 56

Powered by Brasab