Lena NItz, förbundsordförande. Fotograf: Stefan Tell.

Polisförbundet: Många saknade egen skyddsutrustning

Idag på Aftonbladet debatt skriver förbundsordförande Lena Nitz och Patrik Danielsson, nationellt huvudskyddsombud, om behovet av att påskupploppens förlopp och konsekvenser utreds. De ställer sig frågan: har Polismyndigheten sörjt för den professionalitet som krävs för den här sortens uppgifter?

För att kunna hantera hotfulla, pressade situationer och ta snabba beslut krävs polisiär kompetens i form av utbildning och erfarenhet men också rätt utrustning och bra ledarskap. ”Efter påskhelgens upplopp står det klart att nödvändiga pusselbitar inte fullt ut fanns på plats i alla delar, vilket försatte poliser i oerhört farliga situationer med stora risker för liv och hälsa.” skriver Lena Nitz och Patrik Danielsson i artikeln.

Saknade egen skyddsutrustning
Polisernas berättelser från händelserna vittnar om att många saknade egen skyddsutrustning och den utrustning man hade höll inte för påfrestningarna. Inte heller polisfordonen höll som de borde och kunde inte utgöra ett skydd för poliserna. Många poliser saknade också utbildning i särskild polistaktik och dessutom deltog polisaspiranter vid insatserna, personer som ännu inte är färdigutbildade. Många poliser har även angett att man varit för få.

I Polisförbundets senaste undersökning om polisers utsatthet uppgav 40 procent att de inte har tillgång till personlig tung skyddsväst och 35 procent att de inte har en personlig ballistisk hjälm. Pris har gått före kvalitet och säkerhet i upphandlingar vilket Polisförbundet varit kritiska till. Dessutom har arbetsgivaren en enorm utbildningsskuld till sina anställda – hela 53 procent av poliskåren har inte fullt ut fått den fort- och vidareutveckling som de behöver ur ett säkerhetsperspektiv.

Oberoende utredning
Detta är allvarligt. En oberoende utredning ska tillsättas och bör nu skyndsamt svara på följande frågor:

  • Vilka underrättelser fanns, vilka överväganden gjordes och vilka beslut togs inför och under demonstrationerna?
  • Hur fungerade organisationen och beslutskedjan under pågående upplopp?
  • Behöver polisen tillgång till annan taktik, utrustning eller andra verktyg?
  • Var poliserna rätt utrustade och rätt utbildade för händelserna?
  • Hur var numerären anpassad till uppgiften utifrån de underrättelser som fanns och utifrån händelseutvecklingen?
  • Hur kan Polismyndigheten förhindra att liknande situationer uppstår igen?

”Det är en viktig arbetsmiljöfråga men det är också viktigt för hela samhället − bara en polis med rätt förutsättningar kan säkra allas vår trygghet och värna vårt demokratiska samhälle.” skriver debatörrerna. 

Läs mer

Branschorganisationen för producenter, importörer, grossister, återförsäljare och utbildningsföretag för personlig skyddsutrustning.

NSA, Box 22 307, 104 22 Stockholm | Telefon: +46 (0)708-97 67 56

Powered by Brasab