Patrick Ungsäter, regionpolischef i Bergslagen, har fått uppdraget av Rikspolischefen att samordna arbetet med internrevisionens två rekommendationer och uppdraget ska redovisas senast 30 juni i år.

Polismyndigheten har dålig koll på skyddsutrustningen

Enligt Polismyndighetens internrevision saknar myndigheten ett system för att övervaka statusen på personalens skyddsutrustning. Det som en följd av att det i samband med påskens våldsamma upplopp upptäcktes en rad brister i den utrustning som polis behöver för att skydda sig vid kravaller. 

Brister som upptäcktes var fordon med otillräckligt skydd, brist på benskydd och sköldar, samt dåliga hjälmar och handskar. Det visade sig att det i flera fall användes utrustning vars ”bäst-före-datum” passerats. Att utrustningen blivit för gammal hade Polismyndigheten missat eftersom ”det inte finns någon egentlig rutin eller it-stöd för att bevaka utrustningens operativa status”, skriver Polisens internrevision i en delvis sekretessbelagd rådgivningsgranskning som rikspolischefen beställde efter upploppen i påsk förra året.

Brister har påtalats tidigare av internrevisionen när det gäller skyddsutrustning för poliser i yttre tjänst. Senast kom revisionen med kritik år 2020. Slutsatsen i den nya revisionen är att arbetsgivaren fortfarande saknar ”en tillfredsställande hantering, uppföljning och kontroll över skyddsutrustningen och att arbetsmiljöansvaret därmed inte omhändertas fullt ut”, skriver Polistidningen.

Inom de lokala polisområdena har man koll på utrustningen, men däremot är det oklart hur man övervakar utrustningens operativa status. Enligt granskningen blir hanteringen personberoende och bygger på ”eldsjälar” inom stöd/service.

När det gäller polisområdes- och regionnivå saknas en samlad bild av var utrustningen finns. Och vill den nationella nivån få koll på lagerhållningen måste man göra manuella förfrågningar till regionerna. Avsaknaden av ett heltäckande it-system får fler negativa effekter, som att polisiära skyddsvästar påträffats i kriminell miljö och att den inte går att spåra. 

Rikspolischefen har nu gett regionpolischefen i Bergslagen, Patrick Ungsäter, uppdraget att samordna arbetet med internrevisionens två rekommendationer och uppdraget ska redovisas senast 30 juni i år.

Fotnot: Granskningen genomfördes genom dokumentstudier, intervjuer och en uppföljning av internrevisionens tidigare granskning avseende utrustning för poliser i yttre tjänst. I granskningen intervjuades bland annat företrädare för nationella avdelningar, polisområdeschefer och lokalpolisområdeschefer inom regionerna Syd, Öst, Väst och Mitt, huvudskyddsombud samt de som var polisinsatschefer och ansvarade för logistik/utrustning i samband med påskupploppen.

Källa: Rådgivningsgranskning rörande utrustning för poliser i yttre

Handelsorganisationen för producenter, importörer, grossister, återförsäljare och utbildningsföretag för personlig skyddsutrustning.

NSA, Box 22 307, 104 22 Stockholm | Telefon: +46 8 508 938 00

Powered by Branschkansliet