Jag har fått varit med om en fantastisk spännande resa, från ett 20-tal anställda med en omsättning på 60 miljoner till idag då Ejendals har över 400 anställda i ett 25-tal länder och en omsättning på 1,7 miljarder, säger Samuel Enqvist.

Porträttet: ”Alltid god ekonomi att välja optimalt sortiment”

Samuel Enqvist arbetar för andra gången på Ejendals. Första gången var åren 1985-2010 i olika befattningar. Sedan oktober 2020 är han tillbaka som ansvarig för den svenska försäljningen.

– Med andra ord har jag fått varit med om en fantastisk spännande resa under dessa år, från ett 20-tal anställda med en omsättning på 60 miljoner till idag då Ejendals har över 400 anställda i ett 25-tal länder och en omsättning på 1,7 miljarder.

Ejendals grundades 1949 av Valfrid Ejendal i Leksand och som svar på det ökande intresset för arbetshandskar började han söka efter tillverkare som kunde möta kraven på kvalitet och ändamålsenlighet. Det ledde fram till olika internationella partnerskap. All FoU har alltid bedrivits i Sverige och Finland. Under 1970-talet började företaget sälja skyddsskor, vilket i sin tur ledde fram till samarbete med finska Urho Viljanmaa OY och när Ejendals förvärvade bolaget 2008 föddes Ejendalskoncernen. Ejendals är fortfarande familjeägt och drivs nu av Valfrids barnbarn Marcus Ejendal. Ejendals utvecklar, designar och levererar arbets- och skyddshandskar med varumärket Tegera och skyddsskor med varumärket Jalas.

Samuel Enqvist har arbetat som produktschef för skyddsskor, varit försäljningschef, marknadschef, vice VD och exportchef och är nu alltså sedan 2020 ansvarig chef för den svenska försäljningen. Under de tio år han var borta från Ejendals jobbade han i två olika bolag som VD i den ena och affärsområdeschef i det andra.

Vad lägger du fokus på i ditt arbete? 

– Min främsta uppgift är att utveckla vår svenska försäljningsorganisation med 23 personer och tillsammans med dem växa Ejendals svenska affär. I det ligger att Ejendals svenska team ska erbjuda de bästa lösningarna när det gäller att skydda händer och fötter på människor i alla slags arbeten. Naturligtvis gäller rätt skydd, komfort och god lönsamhet för de anställda och de företag som väljer Tegera och Jalas.

Vad är dina främsta erfarenheter av arbetet? 

– Det är alltid god ekonomi att välja ett optimalt sortiment av personlig skyddsutrustning. Det minimerar risker för skador och olyckor i arbetet samt ökar produktiviteten. Självklart ger det  ökad bekvämlighet och trygghet för användaren. Det är av den anledningen som Ejendals sedan 20 år tillbaka erbjuder våra svenska företag Skyddsronder inom ramen för Ejendals Safety concept.

Läs mer

Branschorganisationen för producenter, importörer, grossister, återförsäljare och utbildningsföretag för personlig skyddsutrustning.

NSA, Box 22 307, 104 22 Stockholm | Telefon: +46 (0)708-97 67 56

Powered by Brasab