Arbetsmiljöingenjör Malin Nilsson Nordic Paper. Foto Nordic Paper

PORTRÄTTET: Arbetsmiljöingenjör Malin Nilsson Nordic Paper

Först ut i vår nya serie med porträtt av personer inom branschen är arbetsmiljöingenjör Malin Nilsson på koncernen Nordic Paper. Under ett år har hon arbetat i sin koncernövergripande roll med nyckelfunktionen att arbeta strategiskt och med operativt säkerhetsarbete. 

Säkerhetsarbete som genomsyrar hela koncernen

Malin Nilsson arbetar som arbetsmiljöingenjör vid massa- och pappersbolaget Nordic Paper. Hennes roll, som är koncernövergripande, är en av nyckelfunktionerna vad det gäller strategiskt och operativt säkerhetsarbete.

– Mitt uppdrag är att dels vara behjälplig för ledningsgrupperna vid våra fyra bruk med råd och stöd, samt hur vi ska förhålla oss till olika lagstiftningar. Samtidigt arbetar jag strategiskt med att hjälpa till att ta fram verktyg inom förebyggande säkerhetsarbete så att fabrikerna på bästa tänkbara sätt kan sköta den dagliga driften. Mitt motto är att det ska vara lätt att göra rätt.

Nordic Paper har tre bruk i Sverige, det största finns i Bäckhammar där det tillverkas oblekt kraftpapper till bland annat säckar, påsar och olika förpackningar. Även i Åmotfors tillverkas oblekt kraftpapper mest till olika specialapplikationer.  I Säffle och norska Greåker tillverkas både blekt och oblekt natural greaseproofpapper som främst används inom livsmedelsindustrin i form av exempelvis bakplåtspapper, papper till muffinsformar och matförpackningar. Sedan oktober 2020 finns Nordic Paper på Nasdaq Stockholm.

Bred bakgrund
Malin själv har en lång och bred bakgrund. Utbildad som säkerhetsanläggare, men har även haft uppdrag som regionalt skyddsombud. Hon har också tillsammans med sin make arbetat som konsult inom säkerhetsfrågor, vilket så småningom även lett fram till en utbildning samt nytt arbete som utvecklingscoach.

– Jag har alltid jobbat med förebyggande riskarbete. Det är nog ett undermedvetet val jag gjort inom hela mitt yrkesliv, säger hon. Utifrån mitt genuina intresse för att förstå förebyggande arbete har jag vidareutbildat mig via diverse universitetsutbildningar inom psykologi och socialpsykologi. Mitt stora intresse är att förstå varför vi beter oss och gör som vi gör.

I ungefär ett år har Malin arbetat inom Nordic Paperkoncernen. Innan dess arbetade hon vid BillerudKorsnäs och var bland annat involverad i arbetet med uppstarten av deras nya kartongmaskin.

– När jag fick chansen att arbeta med det här som jag verkligen brinner för, övergripande strategiskt och med ett målfokus att utveckla säkerhetsarbetet inom hela koncernen, kändes det helt rätt.

Öka riskmedvetenheten
Under året som gått har Malin fått klart för sig var de största utmaningarna finns och det är bland annat att hitta lösningar för att öka riskmedvetenheten hos enskilda medarbetare. Att hitta säkra arbetssätt, få ett ökat engagemang hos medarbetarna samtidigt som produktionstakten bibehålls eller ökar.

Vilka är de största utmaningarna?

– Vi jobbar inom en tillverkningsindustri där det finns, precis som inom all industri, många olika riskmoment. Här ligger utmaningen i att hitta säkra arbetssätt som kan göras effektivt. Att få ihop alla delar och skapa de allra säkraste arbetsförhållanden som går att få är i sig en utmaning. Det gäller att skapa ett engagemang och en vilja hos varje enskild medarbetare, alla måste bidra. Men jag tycker att Nordic Paper är på god väg och att det finns en gemensam vilja. På varselvästarna, som alla som rör sig på fabriksområdet eller i produktion ska ha på sig har vi tryckt: ”Din säkerhet är Min säkerhet är Vår säkerhet”. Det summerar vad det handlar om.

Tar lärdomar av händelser
På en så stor koncern som Nordic Paper med totalt 620 anställda så händer det tyvärr både tillbud och olyckor ibland. För att lära av dessa görs alltid en utredning efteråt och i det arbetet är Malin alltid medverkande. Hon berättar att de aldrig lämnar ett tillbud eller olycksfall utan att göra en utredning. 

– Oftast handlar det om en kombination av människa, teknik och organisation som vi behöver titta på och komma fram till vad vi behöver göra så att det inte händer igen. Mitt arbete är att hålla ihop utredningen och kvalitetsgranska åtgärderna.

Malins inställning har alltid varit att ta lärdomar av händelser.

– Om vi alltid gör som vi alltid gjort så blir det aldrig någon skillnad. Mitt arbete är att undersöka vad vi behöver göra annorlunda för att förändra vårt beteende och resultatet.

På en fabrik är alla beroende av varandra och vi jobbar ständigt i team. Om en person slarvar eller tar risker så påverkar det alla andra. Men inom organisationen finns ett otroligt engagemang och en vilja att göra ett så bra arbete som möjligt. 

Historia
Nordic Papers historia sträcker sig hela vägen tillbaka till slutet av 1800-talet då Bäckhammars bruk grundades 1871. Säffle bruk grundades 1883 och därefter grundades Åmotfors bruk och Greåkers bruk 1896 respektive 1905. Under åren har bolaget utvecklat specialkompetens inom tillverkning av kraftpapper och naturligt greaseproofpapper av premiumkvalitet som levereras till kunder över hela världen. Nordic Papers nuvarande företagsstruktur grundades 2008 i och med Nordic Papers förvärv av Wermland Paper. Sedan hösten 2020 är bolaget noterade på Nasdaq Stockholm.

Branschorganisationen för producenter, importörer, grossister, återförsäljare och utbildningsföretag för personlig skyddsutrustning.

NSA, Box 22 307, 104 22 Stockholm | Telefon: +46 (0)708-97 67 56

Powered by Brasab