Jag kan konstatera att det arbete vi gör räddar liv, om vi är slarviga eller inte kunniga nog kan det gå illa då vi ofta får agera som rådgivare till våra kunder, framförallt inom gasdetektion, säger Ulf Frisk på Dräger.

Porträttet: ”Det arbete vi gör räddar liv”

Ulf Frisk började på Dräger 2018 med ansvar för ett säljsegment inom Industriell Säkerhet i den nordiska organisationen. 

– Numera har jag fått utökat ansvar och är i skrivande stund ansvarig för ett flertal säljsegment, serviceorganisation och vår utbildningsenhet inom Industriellt Säkerhet.

Dräger är ett familjeägt bolag i femte generationen med huvudsäte i Lübeck. 

– Vi arbetar inom två områden, Medicinsk Teknik och Industriellt Säkerhet.

Ulf är utbildad civilingenjör inom kemi på Chalmers, men har under hela sitt yrkesliv arbetat med försäljning och marknadsföring.

– Jag har varit aktiv i bolag som BASF, Linde och 3M.

Vad lägger du fokus på i ditt arbete?

– Vi har precis sjösatt en nordisk grupp som skall arbeta med Industriell Distribution och vårt erbjudande runt det. Vårt fokus är på hur vi skall nå ut och arbeta med ett anpassat utbud för just denna grupp, vi har investerat kraftigt under pandemiåren och kan nu erbjuda marknaden ett fullt koncept runt detta. 

– Ett annat spår som vi arbetar med är fast gasdetektion. Det är långa cykler och som drivs i projektform med inslag av både ritningar och installation. Mycket av min tid går åt att få organisationen att arbeta i samma riktning och jag spenderar en hel del tid ute hos våra kunder för att förstå vad vi gör bra och vad vi kan förbättra.

Vad är dina främsta erfarenheter av arbetet?

– Jag kan konstatera att det arbete vi gör räddar liv, om vi är slarviga eller inte kunniga nog kan det gå illa då vi ofta får agera som rådgivare till våra kunder, framförallt inom gasdetektion.

FAKTA

Från hemsidan: Dräger Safety erbjuder kunderna riskförebyggande helhetslösningar med särskilt fokus på personlig säkerhet och skydd av produktionsanläggningar.  Dräger Safety erbjuder bland annat alkohol- och drogtestinstrument, stationära och mobila gasdetekteringssystem, andningsskydd, skyddsutrustning till räddningstjänsten samt professionell dykutrustning.

Det medicinska områdets produktsortiment omfattar arbetsstationer för narkos, respiratorer för intensiv- och hemvård, akuta och mobila respiratorenheter, uppvärmningsbehandlingsutrustning (såsom kuvöser för spädbarn), patientövervakningsutrustning, IT-lösningar och gashanteringssystem.

Dräger har närmare 13.000 anställda världen över och finns i över 190 länder runt om i världen. Koncernen har försäljnings- och serviceorganisationer i över 50 länder. Drägers utvecklings- och produktionsanläggningar är baserade i Tyskland, Storbritannien, Sverige, Sydafrika, USA och Kina.

Tidigare artiklar i serien:

Mikael Ekman – Ekman Safety

Anders Lindström – Dunlop Protective Footwear

Erik Timén – Sundström Safety

Jörgen Karsten – Ahlsell

Peter Lindström – Cotral Lab

Olof Rylander – MIPS

Peter Mönhage – Blåkläder

Malin Nilsson – Nordic Paper

Branschorganisationen för producenter, importörer, grossister, återförsäljare och utbildningsföretag för personlig skyddsutrustning.

NSA, Box 22 307, 104 22 Stockholm | Telefon: +46 (0)708-97 67 56

Powered by Brasab