Erik Timén har jobbat på Sundström Safety sedan 2013 som säljare, men jobbar mer med säljstöd, rådgivning och utbildning.

Porträttet: ”Efter ålderdom är damm störst orsak till död”

Erik Timén har jobbat på Sundström Safety sedan 2013 som säljare, men jobbar mer med säljstöd, rådgivning och utbildning. En av hans främsta erfarenheter är att vi människor är dåliga på att se konsekvenser över lång tid.

– Människor är oftast oroliga för kemikalier och det är där de lägger sitt fokus. Men det är damm som de borde vara oroliga för. WHO gick under hösten 2019 ut med att efter ålderdom så är damm den största orsaken till mänsklig död.

Erik Timén började på Sundström Safety 2013 och arbetade fram till 2016 som key account manager (KAM) för mellan och norra Sverige. Från 2016 har han jobbat som sales manager Nordic, alltså säljchef för Norden.

– Jag är anställd som säljare, men det är inte det jag gör. Jag jobbar mer med säljstöd, rådgivning och utbildning och säljet är mer som en konsekvens av detta. Låter kanske konstig att säga som säljare, men jag har nästan aldrig under mina snart nio år på Sundström diskuterat priser. Det är funktionen och stödet som i längden är det viktigaste.

– Jag lägger ca 80 procent av min tid hos slutkunder, alltså de som använder våra produkter.

Vilken är din bakgrund?

– Jag har pluggat analytisk kemi. När det var dags för jobb så var arbetsmarknaden inte så bra så jag bestämde mig för att läsa upp en master i ekonomi. De sista kurserna läste jag i USA. Att åka iväg så och studera var helt fantastiskt. Inte för själva studerandet, men du växer som person och erfarenheten är toppen.

– När skolan var slut 2004, så hade jag inte en aning om vad jag skulle jobba med. En bekant frågade mig om jag ville testa på att sälja PPE och jag tackade ja. Så jag började att sälja tekniskt skydd – andningsskydd, fallskydd, kemskyddsdräkter och kemskyddshandskar – i hela Norden. Har aldrig ångrat att jag tackade ja till den tjänsten. Totalt så har jag jobbat med ungefär samma sak i snart 17 år.

Vad lägger du fokus på i ditt arbete?

– Mitt fokus i arbetet är helt klart att skydda personen. PPE är för mig en tillfällig lösning tills risken i arbetet är borttagen. Att utbilda personer till att ta tänka igenom sin situation, basera sina beslut på uppdaterad fakta, ta bort risker som kan tas bort. Sedan kommer andningsskyddet som den sista åtgärden.

Vad är dina främsta erfarenheter av arbetet?

– En av mina främsta erfarenheter är att vi människor är dåliga på se konsekvenser som händer över lång tid. Det är svårt att motivera personer att använda ett andningsskydd när de inte kan se/har sett konsekvenserna av att inte använda det. Exempelvis räknas inte dödsfall i arbetet pga damm som just i dödsfall i arbetet. Det tar för lång tid att dö av det här för att AV ska ha med det i statistiken. Det är heller inte så enkelt att härleda till en specifik händelse.

– Sedan är människor oftast oroliga för kemikalier och det är där de lägger sitt fokus. Men det är damm som de borde vara oroliga för. WHO gick under hösten 2019 ut med att efter ålderdom så är damm den största orsaken till mänsklig död. Självklart är det här inte bara arbetsrelaterade dödsfall. Det just det som är det knepiga med andningsskydd, det är svårt att peka på var och när det hände.

Läs mer om Sundström Safety här

Tidigare artiklar i serien ”Porträttet”:

Jörgen Karsten Ahlsell

Peter Lindström Cotral Lab

Olof Rylander MIPS

Peter Mönhage Blåkläder

Malin Nilsson Nordic Paper

 

Branschorganisationen för producenter, importörer, grossister, återförsäljare och utbildningsföretag för personlig skyddsutrustning.

NSA, Box 22 307, 104 22 Stockholm | Telefon: +46 (0)708-97 67 56

Powered by Brasab