Positiv anda inom ESF för arbetet med PPE-förordningen

Nu börjar alla delar falla på plats. Jag tycker det finns en positiv anda i ESF:s arbete för att komma framåt. Det rapporterar Lars Ronner, Sundström Safety och styrelseledamot i NSA, från senaste mötet i ESF, European Safety Federation.

Den 21 april i år trädde den nya EU-förordningen 2016/425 i kraft för personlig skyddsutrustning (PPE). Det innebär att det tidigare PPE-direktivet nu övergått till att bli en nationell lag, som förtydligar ansvaret för tillverkare, distributörer och importörer inom EU.

– Övergången från direktiv till förordning skedde på kort tid, vilket ställde till en del bekymmer bland tillverkare.  Det resulterade i kraftiga fördröjningar i samband med certifiering hos kontrollorganen, men nu börjar alla bitar fall på plats, säger Lars Ronner.

Förändringarna innebar att vissa av tidigare klass 2-produkter fördes upp i den högsta nivån 3, vilket innebar omcertifieringar och extraarbete.

– Läget idag är mycket mer positivt än vad det var för ett eller ett par år sedan.

EU-länder har tidigare tolkat den nya lagen på olika sätt, bland annat när det gäller marknadskontrollen. Som en följd av detta var det exempelvis svårare att importera produkter till Frankrike än till Tyskland.

– Det skapade obalans i konkurrensen och medförde att visa tillverkare valde att inte ta in produkter i vissa länder.

Målsättningen är förstås att samma regler ska gälla inom hela EU-området, att lagen gäller lika för alla och att tolkningen ska vara densamma.

– För att komma tillrätta med det skapades en guideline som hjälper olika aktörer att hantera lagen – den så kallade ”the Blue Guide”. En andra revision av den kommer i slutet av året eller i början av nästa år.

Statistiken över dödsolyckor och större olyckor på arbetsplatser visar vikten av att personlig skyddsutrustning (PPE) används och används på rätt sätt.

– ESF:s senaste workshop för ett par veckor sedan är det absolut bästa jag varit på hittills. Nu jobbar alla för att hjälpas åt att hitta bästa lösningarna, säger Lars Rinner.

Läs mer: Uppdaterade regler för personlig skyddsutrustning

Branschorganisationen för producenter, importörer, grossister, återförsäljare och utbildningsföretag för personlig skyddsutrustning.

NSA, Box 22 307, 104 22 Stockholm | Telefon: +46 (0)708-97 67 56

Powered by Brasab