Foto Sundström Safety

”Produktionen av PPE går på högvarv”

NSA-företaget Sundström Safety är ett av flera som kontaktats av regeringen och Socialstyrelsen angående möjligheterna att öka tillgången till personlig skyddsutrustning, PPE, i sjukvården.
– Produktionen går på högvarv, vi har mer eller mindre nått vår maxkapacitet, säger Lars Ronner, Sales Manager Central Europe.

Coronavirusets pandemi får allt fler konsekvenser för i stort sett alla världens länder. I försök att minska spridningen har flera länder stängt sina gränser och beordrat sina medborgare att stanna inomhus.

För att försöka bibehålla en hög vårdkvaliteten och dödstalen nere så långt det är möjligt är det förstås högprioriterat att hålla sjukvårdspersonalen skyddade. Vården och vårdpersonalen måste fungera och får absolut inte kollapsa, konsekvenserna skulle bli oöverskådliga.

Den svenska regeringen och socialstyrelsen har därför kontaktat leverantörer av sjukvårdsutrustningar för att få klarhet i möjligheterna att öka tillgången av PPE, personlig skyddsutrustning. Exempel på sådan utrustning är andningsskydd, handskar och ögonskydd.

Företag som omgående kan leverera personlig skyddsutrustning uppmanas därför att kontakta den samordnande funktionen på Socialstyrelsen.

Har ni kontaktats eller själva kontaktat Socialstyrelsen, Lars Ronner på Sundström Satefy?
– Vi har haft direktkontakt med Socialstyrelsen och representanter från regeringen.

Har ni personlig skyddsutrustning för ”omgående leverans”?
– Vi har inga lager. Vi producerar mot order från våra godkända distributörer.
– Produktionen går på högvarv. Vi har mer eller mindre nått vår maxkapacitet.

Hur ser du mer allmänt på läget just nu för er verksamhet?
– Än så länge kör vår produktionsanläggning på maxkapacitet. Även våra leverantörer har nått sin maxkapacitet. Skulle vi själva eller våra leverantörer drabbas av COVID-19 kommer produktionskapaciteten att påverkas.

Fotnot: Vi har även försökt få kontakt med Johan Bergström 3M utan att lyckas.

Branschorganisationen för producenter, importörer, grossister, återförsäljare och utbildningsföretag för personlig skyddsutrustning.

NSA, Box 22 307, 104 22 Stockholm | Telefon: +46 (0)708-97 67 56

Powered by Brasab