Erika Borg Skaza på Roofac. Foto: Roofac.

Rätt användning av fallskydd minskar olyckor

Nyhet från Roofac: Att använda ett godkänt fallskydd är en självklarhet för de allra flesta. Men att använda det på ett korrekt sätt är inte alltid lika självklart. Det kan handla om att man inte har kunskap, eller att arbetet är så tidspressat att man är stressad och slarvar. Statistiken visar att många olyckor hade kunnat förhindras om fallskydd hade använts på rätt sätt. 

Erika Borg Skaza berättar om hur man på Roofac arbetar för att förhindra olyckor.

”När vi tittar på statistiken över arbetsplatsrelaterade olyckor utan dödlig utgång inom bygg- och industrisektorn ser vi att det är cirka 3800 anmälda olyckor till arbetsmiljöverket under 2023. Sedan 2018 har denna siffra varit ganska jämn, men det är också mycket som inte anmäls. I statistiken kan vi inte se vad dessa olyckor har berott på. Tittar man istället på olyckor med dödlig utgång var det 65 stycken under 2023. Här kan vi se vad olyckorna berodde på, och 14 av dem handlade om fall. Det kan till exempel vara att någon faller från en byggställning,” säger Erika Borg Skaza som arbetar med marknad och kommunikation på Roofac.

”Det vanligaste felet man gör när man arbetar på tak är att man kopplar fallskyddslinan runt till exempel en takbrygga och över egna linan. Ett annat fel som är vanligt när man arbetar på tegeltak är att man lyfter bort pannorna och fäster sin lina i läkten.” säger Erika.

En annan typ av felaktig användning är att man inte arbetar med spänd lina. Erika berättar att det förekommer att personer som arbetar på tak matar ut fallskyddslinan flera meter och sedan går runt på taket. Om man då halkar hinner man falla flera meter innan fallskyddet stoppar. I värsta fall slår man i marken innan linan blivit spänd.

Att använda korrekt och certifierad utrustning är A och O. Utöver det är den absolut viktigaste punkten för att förhindra fallolyckor att ha en fallskyddsutbildning. Dessa utbildningar är en färskvara, i cirka 2-3 år är en fallskyddsutbildning giltig så det är viktigt att gå med rätt intervall. Den 1 januari 2025 kommer en ny regelstruktur med AFSar (Arbetsmiljöverkets författningssamling) som styr olika branscher. Det gör att även Roofac kommer uppdatera sina utbildningar för att följa det aktuella regelverket.

”Regelverket i branschen uppdateras då och då, så det gäller att ha koll på vad som gäller. 2019 kom det till exempel nya regler gällande medicinska kontroller i arbetslivet. Det innebar att du som arbetar på mer än 13 meters höjd behöver ha ett tjänstbarhetsintyg från en läkare.” säger Erika. Att klättra långa sträckor eller högt upp är fysiskt påfrestande och belastar hjärta och cirkulationssystem. Kyligt väder och starka vindar förvärrar situationen, och genom att kräva tjänstbarhetsintyg kan vissa plötsliga och oförutsedda insjuknanden undvikas.

Fotnot: Roofac är medlem av NSA.

Läs mer

Branschorganisationen för producenter, importörer, grossister, återförsäljare och utbildningsföretag för personlig skyddsutrustning.

NSA, Box 22 307, 104 22 Stockholm | Telefon: +46 (0)708-97 67 56

Powered by Brasab