Enligt säkerhetschefen Anders Nordahl har region Dalarna nu ett betydligt bättre beredskap än under pandemin.

​Region Dalarna har förbättrat beredskapen

Region Dalarna hade stora brister i beredskapen vilket uppdagades under coronapandemin. Men det är brister som regionen nu har löst. Beredskapen kommer dessutom att bli ännu bättre framöver enligt säkerhetschefen Anders Nordahl, som intervjuades av P4 Dalarna. Han tycker att regionen har lärt sig sin läxa.

– Vi har ett betydligt bättre lager nu, bättre framförhållning och koll på lägesbilden än vad vi hade inledningsvis i pandemin, säger han till P4 Dalarna i inslaget.

De stora bristerna som upptäcktes under pandemin har regionen nu löst och beredskapen ska dessutom bli ännu bättre framöver.

– Vi har ett projekt när det gäller beredskapslager. Vi kommer att starta ett omsättningslager och nytt försörjningssystem, som innebär att vi kommer att öka lagernivåerna och samordna inleveranserna av förbrukningsartiklar till regionens alla verksamheter via en kanal, säger Anders Nordahl.

Genom det nya systemet kommer region Dalarna att ha bättre koll på vad man har i lager, vilka produkter som finns och därmed ha lättare att omfördela resurserna.

– Vi kommer att ha ett bättre helikopterperspektiv så att vi ser var bristerna uppstår och kan justera, säger Anders Nordahl.

Lyssnar på inslaget här

Branschorganisationen för producenter, importörer, grossister, återförsäljare och utbildningsföretag för personlig skyddsutrustning.

NSA, Box 22 307, 104 22 Stockholm | Telefon: +46 (0)708-97 67 56

Powered by Brasab