– Det geografiska avståndet ger inte den robustheten som vi vill ha i lagersystemet, säger Inger Tolsved Rosenkvist. Foto Liberalerna Skåne

Region Skåne planerar bygga eget beredskapslager

Region Skåne planerar att bygga ett eget lager för sjukvårdsmaterial och skyddsutrustning. Dagens lagerhållning är utlagd till Göteborg, vilket medför att det kan ta många timmar eller till och med dagar innan Region Skåne får tillgång till de artiklar man önskar. Med eget beredskapslager blir utkörningstiden max en timme.

Det konstaterar regionrådet Inger Tolsved Rosenkvist (L), som är ordförande i fastighets- och servicenämnden på Region Skåne.

– Det geografiska avståndet ger inte den robustheten som vi vill ha i lagersystemet, säger Inger Tolsved Rosenkvist till Sydsvenskan.

År 2025 väntas det nya lagret för skyddsutrustning och förbrukningsmaterial att så klart. Den fysiska byggnaden kommer att placeras någonstans i Malmö-Lundområdet. Livsmedel, läkemedel och medicintekningsutrustning ingår inte i planerna.

År 2021 fick regionernas bristande beredskapslager kritik av Coronakommissionen.

Branschorganisationen för producenter, importörer, grossister, återförsäljare och utbildningsföretag för personlig skyddsutrustning.

NSA, Box 22 307, 104 22 Stockholm | Telefon: +46 (0)708-97 67 56

Powered by Brasab