Brist på bland annat skyddsutrustning under pandemin gör nu att Region Skåne bygger upp ett eget beredskapslager.

Region Skåne planerar för eget beredskapslager

När Covidpandemin drabbade Region Skåne tog skyddsutrustning och narkosmedel slut. Därför planerar regionen nu för att skapa ett eget beredskapslager.

– Vi ska ha ett eget läkemedelslager. Vi ska förbättra hela kedjan kring försörjningen och säkra lager och transporter ut, säger Gilbert Tribo (L), ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden i Skåne, till Kristianstadsbladet.

Redan 2018 fanns planer i samma riktning, men det var först när pandemin drabbade regionen som behovet blev extra tydligt. Förutom att skyddsutrustning tog slut så blev det exempelvis även brist på narkosläkemedlet Propofol. Under en vecka användes lika mycket som normalt räcker i flera månader.

Det som Region Skåne nu planerar för ett ett så kallat omsättningslager, som fylls på i ena änden, tas ut i andra änden och alltid har en tillräcklig nivå.

Ett eget lager förväntas öka regionens kostnader med mellan 7-8 miljoner per år, samtidigt som det kan leda till att mindre läkemedel slängs. Det kan ge en besparing på 5-10 miljoner per år.

Se inslaget i TV4

Branschorganisationen för producenter, importörer, grossister, återförsäljare och utbildningsföretag för personlig skyddsutrustning.

NSA, Box 22 307, 104 22 Stockholm | Telefon: +46 (0)708-97 67 56

Powered by Brasab