Helena Proos, regionsråd i opposition i Uppsala, och Willhelm Sundman, oppositionsråd i Örebro, är två av toppnamnen inom regionerna som säger att beredskapslagren måste bli bättre inför framtida kriser.

Regionerna behöver större lager av skyddsutrustning

Två tredjedelar av regionernas toppnamn inför valet i höst, 92 av 135, svarade att regionerna själva måste ha större lager av skyddsutrustning för sjukvård och omsorg i den enkät som Ekot har gjort. ”Just in time fungerar inte längre” säger exempelvis Helena Proos, regionsråd i opposition i Uppsala.

När pandemin spreds snabbt i Sverige i mars 2020 uppstod snabbt brist på säkerhetsutrustning i många kommuner och regioner. Exempelvis fick dåvarande distriktssköterskan Annika Alfredsson i Orsa vara en av de som blev tvungna att sätta ihop overheadplast med skumgummi till visir när krisen var som värst.

Så kan det förstås inte gå till vid framtida kriser.

– Beredskapsfrågorna har ju varit lite av en icke-fråga, kanske ända tills pandemin kom, säger Willhelm Sundman, oppositionsråd för Liberalerna i Örebro.

Men nu säger alltså två tredjedelar i enkäten att landets regioner planerar att öka sina lager av medicinskt material och skyddsutrustning för att vara bättre förberedda inför en kommande kris.

– Vi måste ha en ny lagerhållning. ”Just in time” fungerar inte längre och vi måste ha saker på plats som räcker mycket mycket längre än en vecka, säger Helena Proos.

– Vi har alla ett gemensamt ansvar till slut i enskilda regioner att den ska klara sig, samtidigt som vi måste samarbeta med andra regioner och socialstyrelsen i kristid, säger Willhelm Sundman.

Lyssna på inslaget här

Branschorganisationen för producenter, importörer, grossister, återförsäljare och utbildningsföretag för personlig skyddsutrustning.

NSA, Box 22 307, 104 22 Stockholm | Telefon: +46 (0)708-97 67 56

Powered by Brasab