I måndags startade Peabs arbetsmiljövecka, som genomförs årligen i hela den nordiska koncernen. Foto: Samuel Unéus.

Så stärker Peab säkerheten under årets arbetsmiljövecka

I måndags startade Peabs arbetsmiljövecka, som genomförs årligen i hela den nordiska koncernen. Under veckan kommer 15 000 medarbetare att lägga särskilt fokus på förberedelser och planering inför arbetsdagen.

Risker i arbetsmiljön kan elimineras eller minskas på många olika sätt. Att vara väl förberedd inför arbetsdagen är en viktig faktor i det arbetet. Med hjälp av kontinuerlig planering kan man öka riskmedvetenheten i vardagen och förhindra att riskfyllda scenarier uppstår. Arbetsmiljöveckans fokus på just förberedelser skapar en möjlighet för medarbetarna att stanna upp och reflektera extra kring de unika risker de möter i sitt arbete och hur dessa kan elimineras eller minskas. Det är en viktig del av arbetsmiljöarbetet och säkerhetskulturen.

– Riskmedvetenhet är centralt i arbetsmiljöarbetet – varje risk som hanteras är en potentiell olycka mindre. Att jobba hållbart, korrekt och säkert står ständigt i centrum i vår verksamhet, säger Stefan Danielsson, affärsområdeschef Bygg.

Alla medarbetare i Peabkoncernen genomför under veckan en rad olika aktiviteter där de diskuterar olika förberedelser inför en arbetsdag. Utöver en inledande och avslutande gemensam övning får arbetsplatserna genomföra aktiviteter inom områden som bland annat riskbedömning, introduktion av nya medarbetare på arbetsplatsen, personlig skyddsutrustning och Peabs värdegrund.

– Förberedelser och riskmedvetenhet är enormt viktigt i vår dagliga verksamhet. Arbetsmiljöveckan ger oss en möjlighet att fokusera extra på dessa frågor, säger Lotta Brändström, affärsområdeschef Anläggning.

Arbetsmiljöveckan ger möjlighet för alla inom organisationen att på ett samlat, fokuserat och inspirerande sätt fördjupa sig i frågor kopplade till hälsa och säkerhet på jobbet. Att hålla arbetsmiljöfrågan högt uppe på agendan är särskilt viktigt inom bygg- och anläggningsbranschen, då många medarbetare regelbundet exponeras för nya eller återkommande risker i sin vardag.

Peabs arbetsmiljövecka pågår till och med den 1 september.

Läs mer

Branschorganisationen för producenter, importörer, grossister, återförsäljare och utbildningsföretag för personlig skyddsutrustning.

NSA, Box 22 307, 104 22 Stockholm | Telefon: +46 (0)708-97 67 56

Powered by Brasab