Det är alltid arbetsgivarens ansvar att säkerheten är tillräcklig på byggarbetsplatser, även om arbetstagare slarvar med användningen av fallskyddsutrustning.

Säkerheten faller alltid på arbetsgivarens ansvar

En plåtslagare föll i november 2021 tio meter från ett tak och skadades allvarligt. Det skånska takföretaget dömdes till företagsbot på 400.000 kronor vid domstolsförhandlingarna i Kristianstad tingsrätt. Dagen innan hade skyddsombudet besökt byggarbetsplatsen och påtalat för plåtslagaren och kollegorna att de var tvungna att använda personlig fallskyddsutrustning, vilket dock inte gjordes vid olyckan.

Därför väcktes frågan om arbetstagarens egna ansvar vid domstolsförhandlingarna. Men ansvaret trots att skyddsombudet påtalat bristen på fallskyddsutrusning, och att plåtslagaren förklarat att denna skulle hämtas dagen efter (då olyckan inträffade), faller ändå på arbetsgivaren och inte arbetstagaren. Tingsrätten förklarar sin bedömning med dels att utrustningen inte var en tillräcklig säkerhetsåtgärd för arbetet som skulle utföras, och dels att de anställda inte fått utbildning hur utrustningen skulle användas. Säkerheten på en arbetsplats faller alltid på arbetsgivaren konstaterar Kristianstad tingsrätt.

Tingsrätten skriver dock följande: ”I förlängningen kan det bli aktuellt att säga upp den arbetstagare som inte använder sig av nödvändig skyddsutrustning.”

Tidningen Byggnadsarbetaren tar upp frågan om ett företag får avskeda en anställd som slarvar med skyddsutrustning med frågor till Anneli Ohlsson Anderbjörk, förbundsjurist på Byggnads.

– Det enkla svaret är att det som tingsrätten säger stämmer, men att det är lång väg dit, säger Anneli Ohlsson Anderbjörk, förbundsjurist på Byggnads.

Innan det kan bli aktuellt med uppsägning måste arbetsgivaren först se till att skyddsutrustning finns tillgänglig, att anställda fått information och tillräcklig utbildning, att säga till arbetstagare som inte följer säkerhetsinstruktionerna, samt ge en varning om att fortsatt misskötsamhet kan bli grund för uppsägning.

– Om en arbetsgivare gör allt rätt och arbetstagaren trots det inte använder skyddsutrustningen, om det är fråga om upprepad misskötsamhet, då skulle vi kunna prata om att det föreligger sakliga skäl för uppsägning.    

Vid en uppsägning är det alltid arbetsgivaren som har bevisbördan. 

– Arbetsgivaren måste kunna bevisa att den har gjort alla de här sakerna som krävs, annars är det inte grund för uppsägning. Det är arbetsgivaren som har ansvaret för arbetsmiljön, sedan ska arbetstagaren medverka till arbetsmiljöarbetet.

Just bristen på fallskydd är en av de saker som Arbetsmiljöverket oftast slår ned på när man inspekterar byggarbetsplatser. 

Läs mer

Branschorganisationen för producenter, importörer, grossister, återförsäljare och utbildningsföretag för personlig skyddsutrustning.

NSA, Box 22 307, 104 22 Stockholm | Telefon: +46 (0)708-97 67 56

Powered by Brasab