Kriser i vår omvärld, inte minst corona-pandemin, visar att samhället snabbt kan ställas inför stora utmaningar. Därför är det viktigt att vi har god beredskap så att den civila hälso- och sjukvården har kapacitet att utföra den viktigaste vården under krig, säger sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson.

 Ska köpa in och lagra sjukvårdsprodukter för traumavård

Regeringen ger Socialstyrelsen i uppdrag att köpa in och lagra sjukvårdsprodukter som behövs för traumavård. Detta ska göras i huvudsaklig enlighet med den förteckning över vilka sjukvårdsprodukter som behövs för traumavård och som bör finnas i statliga säkerhetslager som myndigheten redovisat som delrapportering i ett pågående regeringsuppdrag.

– Kriser i vår omvärld, inte minst corona-pandemin, visar att samhället snabbt kan ställas inför stora utmaningar. Därför är det viktigt att vi har god beredskap så att den civila hälso- och sjukvården har kapacitet att utföra den viktigaste vården under krig, säger sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson.

– Den här satsningen är en viktig del av regeringens arbete med att stärka rikets beredskap på bred front. Lagerhållning av kritiska vårdprodukter kan hjälpa till att rädda många liv om det blir skarpt läge, säger Carl-Oskar Bohlin, minister för civilt försvar.

Regeringen har tidigare gjort bedömningen att det under perioden 2021-2025 är särskilt viktigt att arbetet med att stärka motståndskraften i de viktigaste samhällsfunktionerna vidareutvecklas och fördjupas. Regeringen och Försvarsberedningen framhåller också att det är viktigt att upprätthålla funktionaliteten inom hälso- och sjukvården i krig. Den civila hälso- och sjukvården bör vid krig ha kapacitet att utföra sådan vård som inte kan anstå.

Socialstyrelsen får därför i uppdrag att köpa in och lagra sjukvårdsprodukter som behövs för traumavård. Detta ska göras i huvudsaklig enlighet med den förteckning över vilka sjukvårdsprodukter som behövs för traumavård och som bör finnas i statliga säkerhetslager som myndigheten redovisat. Förteckningen är en delrapportering av regeringsuppdraget att ta fram underlag för de sjukvårdsprodukter som bör omfattas av försörjningsberedskapen på hälso- och sjukvårdsområdet.

Socialstyrelsen får köpa in sjukvårdsprodukter som behövs för traumavård till ett värde av högst 500 miljoner kronor under 2023 och ska senast den 1 juni 2026 lämna en redovisning av uppdraget Socialdepartementet.

Läs mer

Branschorganisationen för producenter, importörer, grossister, återförsäljare och utbildningsföretag för personlig skyddsutrustning.

NSA, Box 22 307, 104 22 Stockholm | Telefon: +46 (0)708-97 67 56

Powered by Brasab