Konkurrensmyndigheten har nu godkänt Hultafors Groups förvärv av arbetsklädstillverkarna Fristads, Kansas och Leijong.

Skapar ”power house” inom arbetskläder och PPE

Konkurrensmyndigheten har nu godkänt Hultafors Groups förvärv av arbetsklädstillverkarna Fristads, Kansas och Leijong från Fristads Kanvas Group. Varumärkena kommer att drivas som en separat och självständig enhet med egen säljorganisation med Anders Hülse som vd.

Varumärkena B&C (profil‐ och promotionkläder), ClinicDress, Sverre W Monsen, Hejco och Martinson (kläder för hälso‐ och sjukvårdssektorn) samt Wenaas avyttras till nybildade holdingbolaget The Cotton Group, som ägs av koncernens huvudägare Christian Dyvig och Michael Hauge Sørensen.

Vilka är de främsta fördelarna med sammanslagningen?

– Tillsammans har vi tillgång till ledande expertis inom arbetskläder och vi kommer fortsatt driva branschens utveckling med fokus på kundvärde, produktinnovation och hållbarhet, menar Anders Hülse, VD Fristads, Kansas och Leijona, och Camilla Monefeldt Kirstein, EVP Business Unit Workwear, Hultafors Group.

– Med fullt stöd från vår ägare, Latour, kommer vi fortsätta investera i verksamheterna och skapa möjligheter båda för våra medarbetare och våra kunder. Man kan säga att tillsammans skapar vi ett riktigt ”power house” av premium varumärken inom arbetskläder och personlig skyddsutrustning.

Hur ser konkurrenssituationen ut på olika marknader?

– Generellt kan man säga att de två bolagen som nu samlar kraft kompletterar varandra väl både geografiskt och när det gäller produkt- och tjänsteerbjudande. Genom att gå samman kommer vi att kunna skapa en bredare portfölj av konkurrenskraftiga varumärken och vi strävar efter att erbjuda våra kunder det bästa serviceutbudet.

Hur tror ni att marknaderna kommer att förändras framöver?

– Marknaden för personlig skyddsutrustning kännetecknas idag av ett föränderligt och konsoliderande kundlandskap och en övergång till digitalisering och e-handel. Samtidigt är konkurrentlandskapet fragmenterat. Detta skapar möjlighet att driva operativ excellens, möjliggjort av kompetenta medarbetare som kan skapa de bästa slutanvändarlösningarna och kunderbjudande.

Vilka är era styrkor för att lyckas?

– Vi samlar nu premium varumärken med starka DNA i olika marknader. Vår ambition är att fortsätta driva utvecklingen av vår industri, och utveckla samtliga varumärken med innovation och hållbarhet som ledstjärnor.

Branschorganisationen för producenter, importörer, grossister, återförsäljare och utbildningsföretag för personlig skyddsutrustning.

NSA, Box 22 307, 104 22 Stockholm | Telefon: +46 (0)708-97 67 56

Powered by Brasab