Tyvärr är det så att olyckor med huvudskador inträffar relativt ofta och orsakas bland annat av fall, av stötar eller av att huvudet träffas av fallande föremål. Illustration: Skydda

Skydda ditt huvud mot huvudskador

Huvudskador är en av de allvarligaste arbetsskadorna du kan råka ut för. Tyvärr är det också så att olyckor med huvudskador inträffar relativt ofta och orsakas bland annat av fall, av stötar eller av att huvudet träffas av fallande föremål. Om du får en huvudskada kan det få förödande konsekvenser för resten av ditt liv. Man kan uppleva problem som trötthet och yrsel, drastiska personlighetsförändringar, betydande kognitiv funktionsnedsättning och förlamning.

Det finns två vanliga orsaker till att huvudskador uppstår. Den första är att man halkar, snubblar eller faller. Den andra orsaken är att man träffas av ett fallande eller rörligt föremål. Om du träffas av ett rörligt eller fallande föremål på jobbet kan det leda till allvarliga och livslånga skador.

Det finns flera typer av huvudskydd. Skyddshjälmar och stötskyddsmössor är de vanligaste. Vilket huvudskydd som skall användas är beroende på vilka risker som finns på arbetsplatsen och den arbetsmiljö du jobbar i.

När ska man använda skyddshjälm?

Skyddshjälm skall alltid användas i miljöer då risk finns för:

  • fallande föremål
  • klämning
  • värmestrålning
  • stänk av smält metall
  • elektrisk ström – vissa hjälmar eller inredningar är förberedda för arbetssituationer i närheten av detta.
  • elektriska ljusbågar – om denna risk förekommer, finns paket som innehåller hjälm, hörselskydd och visir som är speciellt godkända mot elektriska ljusbågar.

Vid arbete i kyla bör hjälm som även ger utrymme för hjälmhuva användas. Glöm inte bort att byta ut era hjälmar. En hjälm ska omedelbart bytas ut om den utsätts för kemikalier, kraftig stöt, långvarigt ljus eller andra synliga skador.

Och när ska man använda stötskyddsmössa?

Stötskyddsmössa skall alltid användas i miljöer då risk finns för:

  • Att man slår huvudet i hårda föremål, i vassa föremål eller utstickande föremål, exempel i trånga utrymmen.

Användning

Hur kan du som arbetsgivare minska risken för huvudskador på arbetsplatsen? För att undvika och minimera risken för arbetsrelaterade huvudskador finns det en del att tänka på för en arbetsgivare:

  • Alla anställda måste bära hjälm för att undvika eventuella huvudskador där så erfordras.
  • En av de bästa metoderna för att förebygga huvud- och hjärnskador är att göra personalen medveten om miljön och befintliga faror. Utbilda personalen att utföra sina dagliga sysslor med omsorg – speciellt när deras jobb innebär farliga arbetsförhållanden. Exempel på detta är att behöva arbeta på höjden med kranar eller stegar, i trånga lokaler, på en plats där det finns föremål i ständig rörelse eller i en miljö som är utsatt för svag belysning.
  • Om en anställd drabbas av en huvudskada på grund av vårdslöshet på arbetsplatsen kan det resultera i kostsamma skadeståndskrav och höjda försäkringspremier för arbetsgivare. Även ett företags rykte kan stå på spel vid skador på en arbetsplats.

Första hjälpen till en person som har skadat huvudet

1. Ta reda på om den hjälpbehövande är vaken eller kan väckas.

2. Fråga om den hjälpbehövande kommer ihåg vad som har hänt och vart personen befinner sig.

3. Kontrollera om den hjälpbehövande har synliga skador på huvudet.

4. Om den hjälpbehövande inte uppvisar några symtom och mår bra kan det vara bra att vara lite vaksam på förändringar till nästa dag.

5. Även om symtomen är lindriga, kontakta läkare och var uppmärksam på hur personen mår.

6. Om du inte kan väcka den hjälpbehövande eller om personen har kraftiga symtom, ring nödnumret 112.

Läs mer

Branschorganisationen för producenter, importörer, grossister, återförsäljare och utbildningsföretag för personlig skyddsutrustning.

NSA, Box 22 307, 104 22 Stockholm | Telefon: +46 (0)708-97 67 56

Powered by Brasab