Det är skillnad på vad som räknas som skyddskläder mellan manliga och kvinnliga yrken, konstaterar tidningen Arbetsliv. Foto Fristads.

Skyddskläder ska skydda kroppen mot skador

Det finns många exempel på olika typer av arbetskläder, som militärens uniform eller byggarbetarnas handskar. När det gäller frågan om vilka skyddskläder som arbetsgivaren ska stå för så gäller det bara om kläderna behövs för att skydda kroppen mot skador. ”Skyddskläder är kläder som skyddar bäraren mot en eller flera risker. Kläderna ska vara märkta med symboler, så kallade piktogram, som visar vad de skyddar mot.”

Det är Arbetsliv, Sveriges största arbetsmiljötidning, som tar upp frågan om vad som gäller och vad som räknas som skyddskläder. När det gäller just skyddskläder skriver man:

”Skyddskläder är kläder som skyddar bäraren mot en eller flera risker. Kläderna ska vara märkta med symboler, så kallade piktogram, som visar vad de skyddar mot. Det kan till exempel handla om risk för smitta, kemikalier, kyla eller hetta. Arbetsgivaren ska riskbedöma arbetet och köpa in den skyddsutrustning som behövs. Men ibland är det svårt att avgöra om skyddskläder behövs eller inte vilket lett till konflikter. Ett exempel är kyla. Om en riskbedömning visar att ett arbete som utförs i kyla innebär en hälsorisk ska arbetsgivaren köpa in skyddskläder. Inom manligt dominerade yrken som byggbranschen är det vanligt att erbjuda de anställda jackor vintertid. Men inom förskolan har det inte varit lika vanligt även om många förskolelärare är ute en stor del av arbetsdagen.”

Läs mer

Branschorganisationen för producenter, importörer, grossister, återförsäljare och utbildningsföretag för personlig skyddsutrustning.

NSA, Box 22 307, 104 22 Stockholm | Telefon: +46 (0)708-97 67 56

Powered by Brasab