Marie Boström, ombudsman på LO, medverkar på Skyddsombudsdagarna 2022.

Skyddsombudsdagarna: Så vill LO stärka skyddsombudens roll

Det är tufft att vara skyddsombud. Ofta otacksamt. Många blir motarbetade, trakasserade och hotade. Inom LO-förbunden har antalet skyddsombud minskat med 12 000 på åtta år.

– Vi måste bryta den utvecklingen, säger Marie Boström, ombudsman på LO, som medverkar på Skyddsombudsdagarna 2022.

Pandemin har gjort skyddsombudens uppgift ännu tuffare, vilket kommer att diskuteras flitigt på Skyddsombudsdagarna 1-2 maj i samband med Underhållsmässan på Svenska Mässan i Göteborg.

En sak som provocerat Marie Boström, ombudsman med ansvar för arbetsmiljöfrågor centralt på LO, är de ständiga uppmaningarna från ministrar och Folkhälsomyndigheten att jobba mera hemifrån.

– Det gäller ju inte våra medlemmar. Man kan inte köra buss hemma från soffan. Inte gjuta betongplattor eller ta hand om de gamla heller. Alla i LO-kollektivet, inte minst skyddsombuden, har reagerat på detta.

Detsamma gäller uppmaningen att inte gå på en fullsatt buss eller spårvagn, utan vänta på nästa.

– Det är inte lätt när du har en arbetstid att passa, konstaterar Marie. Det är heller inte lätt att stanna hemma vid minsta smittosymptom om du är timavlönad och inte har råd att tacka nej till ett pass.

Rätt skyddsutrustning
En konsekvens har blivit att skyddsombuden ställts inför nya utmaningar. I början handlade mycket om att få tag på rätt skyddsutrustning.

– Oron har varit stor. Både för att bli smittad och för att smitta andra.

Marie pekar på kontaktyrken i bland annat vården, butiker och hotell och restaurang, där man möter människor hela tiden, som särskilt utsatta.

– För skyddsombuden har det varit svårt att förhålla sig till vad myndigheterna sagt, eftersom beskeden ofta varit diffusa och svårtolkade.

Krisgrupper upprättade
Det har lett till att särskilda krisgrupper upprättats inom alla 14 LO-förbund, för att kunna vägleda och informera skyddsombuden. Stödet har varit viktigt då skyddsombudet är den som förväntas sätta ner foten ute på arbetsplatserna.

– Under pandemin har de haft det extra svårt, säger Marie Boström. Arbetsmiljöverkets inspektörer har till exempel jobbat på distans och alltså inte kommit ut på arbetsplatserna för att bistå skyddsombuden.

Att vara skyddsombud är det finaste och viktigaste fackliga uppdraget som finns, menar hon. Men samtidigt det tuffaste:

– Det är skyddsombuden som får ta smällarna på arbetsplatserna. När de står upp för sina arbetskamrater gentemot chefer och myndigheter, när de ställer krav på att följa säkerhetsanvisningar. Det har accentuerats under pandemin.

Jobbiga – eller resurs?!
Vissa arbetsgivare tycker att skyddsombuden är jobbiga att ha att göra med. Medan andra ser dem som en resurs.

– Det finns smarta arbetsgivare som inser värdet av att samarbeta med skyddsombuden för att driva arbetsmiljöfrågorna framåt. De ser det som en investering i verksamheten att se till att folk inte skadas. Det inger hopp.

2016 gjorde LO en enkät bland förbundens alla 70 000 skyddsombud. Den visade att en tredjedel av skyddsombuden hindrats i sitt uppdrag, att tolv procent utsatts för trakasserier och sex procent för hot eller våld. Färre och färre vill också axla ansvaret. 12 000 har hoppat sedan 2013.

– Det är ett hårt klimat, berättar Marie. I slimmade organisationer, med många timanställda, är det extra knivigt: där vågar man ofta inte peka på brister i arbetsmiljön på grund av risken att bli ”obekväm” och kanske bli av med jobbet.

– Så här får det inte fortsätta. Därför genomför nu LO ett projekt, där vi bistår förbunden med verktyg och hjälpmedel för att rekrytera fler skyddsombud och stärka deras roll. Vi ska också göra en ny landsomfattande enkät.

Extra viktiga dagar
Under pandemin har det varit få tillfällen för skyddsombuden att samlas fysiskt för att uppdateras, fortbildas och diskutera aktuella frågor. Mot den bakgrunden blir Skyddsombudsdagarna 2022 extra viktiga, tror Marie.

– Det finns absolut ett uppdämt behov, säger hon. Drömmen vore att skyddsombud från hela landet får möjlighet att komma. Inte bara från industrin, utan också från andra branscher och yrkesgrupper som normalt inte skulle gå på Underhållsmässan. Det här är viktigt för alla!

Läs mer

Branschorganisationen för producenter, importörer, grossister, återförsäljare och utbildningsföretag för personlig skyddsutrustning.

NSA, Box 22 307, 104 22 Stockholm | Telefon: +46 (0)708-97 67 56

Powered by Brasab