PROSJEKTUTLYSNING: Bekjempelse av arbeidslivskriminalitet står høyt på den politiske dagsorden i alle de nordiske landene. For å øke kunnskapen om arbeidslivskriminalitet og arbeidsmiljø, utlyser Nordisk Arbeidsmiljøutvalg nå forskningsmidler. FOTO: Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd. 

Søk om støtte for å forske på arbeidslivskriminalitet i Norden

Gjennom forskning ønsker Nordisk Ministerråd å få kunnskap om arbeidskriminalitet i Norden. Målet er å få fram konkrete forslag som kan gi tilsynsmyndigheten nye muligheter for å bekjempe arbeidskriminalitet.

Det er satt av i alt 1 150 000 danske kroner til relevante prosjekter om arbeidsmiljø og arbeidslivskriminalitet.

Søkerne kan i utgangspunktet være offentlige eller private forskningsinstitusjoner i Norden. Søker må kunne dokumentere krav som er satt i utlysningen.

Les mer

Branschorganisationen för producenter, importörer, grossister, återförsäljare och utbildningsföretag för personlig skyddsutrustning.

NSA, Box 22 307, 104 22 Stockholm | Telefon: +46 (0)708-97 67 56

Powered by Brasab