Stor okunskap om farorna på jobbet visar attitydundersökning

Få vet att det dör i snitt en person i veckan i arbetsplatsolyckor i Sverige. Åtta av tio tror att det händer mer sällan. Trots det är intresset mycket stort för att arbeta aktivt med sin egen arbetsmiljö, särskilt bland unga kvinnor mellan 20 och 34 år. Det visar Arbetsmiljöverkets stora attitydundersökning om arbetsmiljöarbete.

 

Kvinnor mellan 20 och 34 år är de som tycker det är allra viktigast med aktivt arbetsmiljöarbete på arbetsplatsen. Fler säger att de skulle vilja engagera sig mer i sin arbetsmiljö om de fick avsätta tid för det. Det visar Arbetsmiljöverkets attitydundersökning, Arbetsmiljöattityder 2019.

– Arbetsmiljö är ytterst ett ansvar för arbetsgivaren, men den här undersökningen visar glädjande nog att väldigt många bryr sig om sin arbetsmiljö och både kan och vill engagera sig. Det är oerhört viktigt för att ingen ska bli sjuk, skadas eller dö av sitt arbete, säger Greta Svensson, kommunikationschef på Arbetsmiljöverket.

Det är första gången som Arbetsmiljöverket så här brett har undersökt allmänhetens inställning till arbetsmiljöarbete. 5 000 slumpmässigt utvalda personer i åldrarna 20 till 64 år har fått svara på frågor om hur de ser på arbetsmiljöarbete.

Läs mer

Branschorganisationen för producenter, importörer, grossister, återförsäljare och utbildningsföretag för personlig skyddsutrustning.

NSA, Box 22 307, 104 22 Stockholm | Telefon: +46 (0)708-97 67 56

Powered by Brasab