Fallskydd saknades då en elektriker föll tre meter och skadade ryggen. (Bilden har ingen direkt koppling till artikeln)

Stress och ingen samordning vid fallolycka

En 21-årig elektriker skadades svårt när han snubblade på en mindre trätrappa och föll cirka tre meter ned på ett betonggolv 2017. Stress och att det inte fanns någon samordning av arbetsmiljöarbetet framgår av flera vittnesmål i en dom från tingsrätten.

I ombyggnationen av charkuterifabriken i Härryda 18 maj 2017 var flera bolag inblandade. Elektrikern som föll fick brott på en bröstryggkota, vilket påverkade ryggmärgen och gav honom nervfunktionsstörningar. Han stelopererades och har fortfarande värk i ryggen, skriver Arbetarskydd. Kammaråklagare Maria Johansson vid Riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål väckte åtal efter händelsen och krävde att företaget Pipetech AB, som var arbetsmiljösamordnare för projektering och utförande, samt Fyrstads El i Göteborg AB, anlitat för elinstallationer och där elektrikern var anställd, skulle betala 400.000 kr vardera i företagsbot. Bland annat ansåg åklaragen att företrädare för Pipetech inte sett till att det funnits föreskrivet fallskydd i form av skyddsräcke. Det skulle man ha gjort konstaterade Arbetsmiljöverkets inspektör som var på plats på byggarbetsplatsen efter olyckan. 

Att ställa en saxlift som skydd hade kunnat fungera under förutsättning att den inte flyttades. Flera sv de som hörts i målet har påpekat att det var stressigt på arbetsplatsen och projektledaren på Fyrstads El påpekade att projektet var försenat och tidspressat. Något som platschefen på byggföretaget som utförde byggarbetet vid fabriken bekräftat.

I sin dom konstaterar tingsrätten att beställaren, H. Karlssons Charkuterifabrik AB, var beställare och byggherre för ombyggnationen och uppdrog åt flera företag att utföra olika uppgifter. Något arbetsmiljöansvar delegerades inte. Enligt tingsrätten är det klarlagt att Pipetech var arbetsmiljösamordnare, men att det i princip inte fanns något samordning av arbetsmiljöverksamheten vid arbetsplatsen. Den flyttbara saxliften som skulle ha fungerat som fallskydd hade inte rätt storlek och var inte heller på plats när olyckan inträffade. Företaget ska därför betala företagsbot.

Fyrstads El där elektrikern var anställd har också brustit i arbetsmiljöansvar för sin personal. Att det saknades fallskydd borde företaget ha uppmärksammat. Företaget krävs också på företagsbot.

Enligt åklagaren ska båda företagen betala 400.000 kr var i företagsbot. Med hänvisning till att det gått så lång tid efter olyckan, fyra och ett halvt år, samt att utredningen tagit två och ett halvt år så sänker tingsrätten företagsboten till 350.000 kr.

Tingsrättens dom kan överklagas senast 15 december.

Branschorganisationen för producenter, importörer, grossister, återförsäljare och utbildningsföretag för personlig skyddsutrustning.

NSA, Box 22 307, 104 22 Stockholm | Telefon: +46 (0)708-97 67 56

Powered by Brasab