Statsepidemiolog Anders Tegnell. Foto Folkhälsomyndigheten

”Svårt att ändra attityden till munskydden”

Om det inte går att hålla avstånd ska munskydd användas. Det är regeln som gäller sedan 8 december, me. Folkhälsomyndigheten är en av många som kan konstatera att långt ifrån alla följer den regeln även om det är trångt. I en artikel i Dagens Nyheter konstaterar statsepidemiolog Anders Tegnell att det är svårt att ändra attityden och säger samtidigt att ”Det går väl inte att komma ifrån att vi har varit tveksamma till munskydd och det har förstås slagit igenom”.

Till skillnad från andra länder så ges den svenska allmänheten ”rekommendationer” om hur man ska skydda sig och andra från att smittas av Covid-19. Hur många som idag använder munskydd i kollektivtrafiken finns det ingen statistik på, däremot visar en undersökning av Svensk Kollektivtrafik att resandet har mattats något. 

– Vi vet ännu inte hur december kommer att se ut, där har vi inga färdiga mätresultat, men vi ser indikationer när man kikar runt om i landet på att återhämtningen stagnerat i resandet med kollektivtrafiken sedan rekommendationerna kom och kanske även något innan dess, säger Mattias Andersson vid Svensk Kollektivtrafik till Dagens Nyheter. Dessutom visar våra mätningar att oro över att smittas på resan minskat månad för månad under året ungefär i samma utsträckning som oron över att smittas på andra platser i samhället som i affärer och på arbetsplatser minskat. Oron att smittas på hållplatser och stationer har minskat signifikant mer.

Nära hälften
I början av året uppskattade Nobina, som kör bussarna åt SL, att någonstans mellan 20 och 50 procent av de resande bar munskydd. Och nu verkar det vara några få som följer rekommendationen.

– Det går väl inte att komma ifrån att vi har varit tveksamma till munskydd och det har förstås slagit igenom, att man har med sig det i bakhuvudet. Och då är det svårt att ändra den attityden, säger Anders Tegnell i artikeln. Jag tror att den diskussion vi haft i Sverige givetvis har påverkat detta, men det är inte hela sanningen. Även i andra länder har det varit svårt att få en stor följsamhet när man inte gått in på rena tvångsåtgärder. Det är ingen lätt åtgärd att få god följsamhet med.

Hur viktigt anser han att det är att använda munskydd vid trängsel i kollektivtrafiken?

– Det är viktigare att vi inte är där. Kan man undvika sådana situationer är det förstås en bättre modell. Men måste man vara där så är det viktigt, annars skulle vi inte rekommendera det, säger Anders Tegnell.

Rätt munskydd
På frågan om det spelar någon roll vilken typ av munskydd som används svarar han:

– Vi har varit tydlig med att de hemmasydda tygmunskydden inte ger samma effekt, det ska vara den typ som man använder i vården för att det ska göra någon skillnad.

Han är tveksam till de senaste teoretiska studierna som visar att munskydd kan skydda mot smitta. Istället pekar han på att det som behövs är studier på hur munskydden fungerar i praktiken när folk rör sig i kollektivtrafiken. Han menar vidare att det är svårt att studera munskyddens effekter isolerat eftersom dessa används i samband med andra restriktioner. Samt att sjukdomen förändras över tid.

– Vi vet ju mycket väl hur mycket munskydden filtrerar olika storlekar på partiklar och hur de rör sig i luften. Att sätta samman det till en modell är inte så svårt. Den modellen kommer förstås att visa att man får väldigt stora effekter. Men det är inte det som är det viktiga utan om detta kommer att få ett genomslag i verkligheten. Det är det vi diskuterar, inte om munskydd och annat har effekt. Det har ingen någonsin förnekat.

Vaccination
I slutänden handlar det mesta om människor vaccinerar sig eller inte. Anders Tegnell har förhoppning om att vaccin utvecklas och kan ge mer effekt när det gäller just risken att smittas.

– Det är förmodligen omöjligt att nå en flockimmunitet som stoppar smittan med de vacciner vi har på plats i dag. Man kan ju fortfarande smittas och föra smittan vidare trots att man är vaccinerad. Här hoppas vi att det kommer vaccin som även kan minska möjligheten att föra smittan vidare.

– Men problemet med den här pandemin är att den har visat sig gå igång igen, på många olika sätt. Nu är vi inne i ytterligare en våg som vi hade hoppats att vi skulle slippa.

Branschorganisationen för producenter, importörer, grossister, återförsäljare och utbildningsföretag för personlig skyddsutrustning.

NSA, Box 22 307, 104 22 Stockholm | Telefon: +46 (0)708-97 67 56

Powered by Brasab