Svenska Dagbladet Debatt torsdag 9 april.

SvD Debatt: ”Säkra produktion av skydd till nästa kris”

Bra och kvalitetssäkrad skyddsutrustning för vårdpersonalen har aldrig varit mer angeläget. Vi behöver varje vårdpersonal i arbete så långt det är möjligt för att klara peaken på COVID-19, som alla vet kommer. Branschorganisationen NSA, Nordic Safety Association, är en organisation för företag som tillverkar, distribuerar och utbildar inom området personlig skyddsutrustning. Vi har medlemsföretag som nu arbetar dygnet runt, sju dagar i veckan, för att säkerställa så att kvalitetsprodukter når ut på marknaden.

För att upprätthålla en hög vårdkvalitet och hålla dödstalen nere är det av högsta prioritet att hålla sjukvårdspersonalen skyddade. Vården och vårdpersonalen måste fungera och får absolut inte kollapsa, konsekvenserna skulle bli oöverskådliga. Den svenska regeringen och socialstyrelsen har därför kontaktat leverantörer av sjukvårdsutrustningar för att få klarhet i möjligheterna att öka tillgången av PPE, personlig skyddsutrustning. Exempel på sådan utrustning är andningsskydd, handskar och ögonskydd.

Ett av medlemsföretagen i NSA skrev nyligen avtal med Socialstyrelsen för att säkerställa behovet som förelåg. Det betyder avtal som säkerställer investering i den svenska produktionen. Skydden är FFP3-klassade med filtrerande andningsskydd, som i enlighet med klassningen, filtrerar bort 99% av partiklar och aerosoler. Skydden är klassade i enlighet med EN 149:2009 och kan användas vid exempelvis partikel- och aerosolburet virus. En vanlig kirurgmask eller munskydd har låg till ingen filterkapacitet och skyddar således inte vid partikel- och aerosolburet virus.

En berättigad oro gäller idag all den material som lämnas till sjukhusen i form av privata donationer. Vem kvalitetsgranskar den? I värsta fall kan det bli så att man tror sig ha fullgott skydd, men är egentligen oskyddad. Det enorma behovet av och bristen på skyddsutrustning så som filtrerande andningsskydd har lett till att det nu förekommer olaglig försäljning av icke-kvalitetssäkrad utrustning inom bland annat e-handeln, vilket vi självklart anmäler direkt till Arbetsmiljöverket när det uppdagas.

Medlemsföretag inom NSA svarar för den helt övervägande delen av marknaden för personlig skyddsutrustning och har en marknadstäckning på drygt 90%. För oss är det av högsta vikt att vi förser marknaden med CE-märkta produkter som garanterar bästa tänkbara kvalitet. Vi gör allt som står i vår makt för att tillgodose det akuta behovet, men vi vill också blicka framåt.

Sveriges beredskapslager av andningsmasker destruerades någon gång på tidigt 2000-tal av olika orsaker, bland annat eftersom de var för gamla. Ett filtrerande andningsskydd har normal lagringslängd på cirka fyra till fem år.

Ett bättre sätt är att regeringen säkerställer inhemsk produktionskapacitet med avtal om att få den tillgänglig vid akuta behov. 

Upphandlingar har idag stort fokus på pris och då blir det svårt för svensk produktion att konkurrera. Svenska kvalitetsleverantörer har globalt sett liten produktion. Om vi ska vara beredda att betala för säkerhet med inhemsk produktion måste mätetalen i offentliga upphandlingar ändras och andra saker än pris viktas mycket högre.

När nästa pandemi inträffar, vilket vi vet kommer att hända, är det av största vikt att det finns en beredskap bland annat i form av lager- och produktionskapacitet för kvalitetsprodukter, som ger bästa tänkbara skydd för vårdpersonal. Det finns ingen bättre garanti för att minimera omfattningen av en pandemi.

Vårdpersonal måste garanteras bästa tänkbara skydd för att inte själva riskera smitta, som slår både mot den egna säkerheten utan även mot hela vårdorganisationen i landet.

Joakim Stenberg, VD NSA

Läs debattinlägget här

Branschorganisationen för producenter, importörer, grossister, återförsäljare och utbildningsföretag för personlig skyddsutrustning.

NSA, Box 22 307, 104 22 Stockholm | Telefon: +46 (0)708-97 67 56

Powered by Brasab