Statistik Arbetsmiljöverket.

Sverige: 28 dödade i arbetsolyckor första halvåret

Under första halvåret 2023 dödades 28 personer, arbetstagare och egenföretagare, i arbetsolyckor i Sverige. Det visar statistik från Arbetsmiljöverket. Det långt fler jämfört med tidigare år under perioden från 2020. Ifjol hade 18 personer förolyckats i arbetet, lika många som 2021. Det är alltså hela 10 personer färre än första halvåret i år.

Under juli månad förolyckades fyra personer i år, jämfört med tre ifjol och noll år 2021. Flest förolyckade noterades för april månad i år då sex personer miste livet i arbetet.

I siffrorna ingår inte dödsfall till och från arbetet samt dödsfall i arbetssjukdomar, som hjärtinfarkter, asbestexponering med mera. I statistiken ingår inte heller dödsolyckor i arbetet där de förolyckade inte är förvärvsarbetande som exempelvis värnpliktiga, de som är intagna för vård i kriminalvårdsanstalt med flera. Det ingår heller inte anställda i utländska företag som är verksamma i Sverige, men registrerade i andra länder. Inte heller ingår vissa elever i siffrorna.

Siffrorna kommer från AV/ISA och uppdaterades 31 juli.

Branschorganisationen för producenter, importörer, grossister, återförsäljare och utbildningsföretag för personlig skyddsutrustning.

NSA, Box 22 307, 104 22 Stockholm | Telefon: +46 (0)708-97 67 56

Powered by Brasab