Jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister Paulina Brandberg. Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

Sverige har bara drygt hälften av arbetsmiljöinspektörer

Hittills i år har 39 dödsfall noterats och under måndagen denna vecka skedde ännu en på en arbetsplats. Antalet arbetsplatsolyckor med dödlig utgång har under de senaste tre åren ökat, samtidigt som Arbetsmiljöverkets inspektörer är för få och den utlovade rekryteringen dröjer. Jenny Bengtssom är arbetsmiljöinspektör och åker ut vid olycksfall, dödsfall och allvarliga tillbud som en av 274 arbetsmiljöinspektörer i landet. 

– Vi ska vara runt 500 stycken inspektörer för att vi skulle komma upp i minsta nivå, säger Jenny Bengtsson till Dagens Arena.

Ett land ska ha en arbetsmiljöinspektör per 10.000 arbetstagare enligt FN-organet International Labour Organisation, men Sverige har bara närmare hälften av det.

– Detta hänger delvis ihop med att andra länders inspektörer har ett vidare uppdrag än de svenska att inspektera även till exempel arbetsrätt och arbetstid. Det är frågor som ofta regleras av kollektivavtal i Sverige och där de fackliga organisationerna utövar en tillsyn. I budgetpropositionen för 2024 är Arbetsmiljöverkets förvaltningsanslag höjt. Anslaget får användas för bland annat arbetsmiljöinspektioner, säger biträdande arbetsmarknadsminister Paulina Brandberg till Dagens Arena via mejl.

Men anslaget kommer inte att göra någon skillnad menar Jenny Bengtsson, som tillsammans med facket och ledningen på Arbetsmiljöverket tittat igenom budgetpropositionen.

– Vi har gått igenom budgeten med tankar på hur det kommer att se ut framöver. Det var inte direkt några muntra tongångar, utan är snarare ett mörker. Det betyder inte att vi behöver göra oss av med personal, men det kommer inte att bli någon form av utökning. Det ansträngda läget som vi inspektörer upplever att vi befinner oss i nu, det tror inte jag kommer att ändras, säger Jenny Bengtsson. 

Om antalet inspektörer skulle öka skulle man kunna göra betydligt mer ingående arbete på arbetsplatserna.

Läs mer

Branschorganisationen för producenter, importörer, grossister, återförsäljare och utbildningsföretag för personlig skyddsutrustning.

NSA, Box 22 307, 104 22 Stockholm | Telefon: +46 (0)708-97 67 56

Powered by Brasab