Statistik visar att Sverige är sämst i Norden på Arbetsmiljökrav. Bild Nordiska Rådet.

Sverige sämst i Norden på arbetsmiljö­krav

Sett till statlig arbetsmiljöbudget och antal inspektörer med hänsyn till antal sysselsatta, är Sverige sämst i Norden på arbetsmiljökrav. Det enligt statistik sammanställt av magasinet Arbetet.

Enligt statistiken kan man konstatera att exempelvis Finland har hälften så många sysselsatta som Sverige, medan antalet arbetsmiljöinspektörer är 62 fler. Det är många år sedan Sverige levde upp till internationella krav kring arbetsmiljö. FN:s arbetsmarknadsorgan ILO anser att det bör finnas en inspektör per 10.000 arbetstagare. 

Därför borde Sverige med sina 5,1 miljoner sysselsatta ha 510 arbetsmiljöinspektörer för att följa FN:s riktlinjer. Men under fjolåret hade Sverige 258 stycken, vilket är betydligt färre i jämförelse med våra nordiska grannländer.

Norge har drygt 2,7 miljoner sysselsatta och landets arbetsmiljöverk, Arbeidstilsynet, har 300 anställda inspektörer. Det gör att Norge lever upp till FN:s riktlinjer. Det gör ä’ven Finland och Danmark.

Danmark har cirka tre miljoner sysselsatta, två miljoner färre än Sverige, men har ändå fler arbetsmiljöinspektörer – 280 stycken. Dessa kunde under 2019 även göra fler arbetsplatsbesök än sina svenska kollegor. När Danmark genomförde drygt 36.000 inspektioner gjordes Sveriges 27.000 stycken.

Även Island ligger betydligt bättre än Sverige, även om de inte når fram till FN:s riktlinjer. 

Trots att regeringen nu vill se större insatser från Arbetsmiljöverket så tillför man inga nya anslag. Målet med 300 arbetsmiljöinspektioner på plats i slutet av 2020 misslyckades. Och i år planeras enbart nyrekryteringar för att ersätta pensionsavgångar och andra avslutade tjänster.

Branschorganisationen för producenter, importörer, grossister, återförsäljare och utbildningsföretag för personlig skyddsutrustning.

NSA, Box 22 307, 104 22 Stockholm | Telefon: +46 (0)708-97 67 56

Powered by Brasab