Bild från regeringens hemsida av videon från pressträffen.

Sverige stöttar Ukraina med sjukvårdsmateriel

Socialminister Lena Hallengren höll den 2 mars en pressträff tillsammans med Socialstyrelsens generaldirektör Olivia Wigzell och Läkemedelsverkets generaldirektör Björn Eriksson. Ministern meddelade bland annat att Sverige kommer att donera sjukvårdsmateriel till Ukraina.

 

Vid pressträffen meddelade socialministern att Sverige kommer att leverera en stor mängd sjukvårdsmateriel till Ukraina under veckan som svar på landets begäran om stöd inom ramen för EU:s civilskyddsmekanism. Det rör sig bland annat om 50 ventilatorer, 1 miljon munskydd, 50 000 ansiktsmasker och annan personlig skyddsutrustning, 5 000 venkatetrar och 5 000 droppslangar, 100 000 liter hand- och ytdesinfektion och 10 000 bandage.

Socialstyrelsen undersöker även om regionerna har möjlighet att avvara sådan sjukvårdsmateriel som Ukraina efterfrågat men som inte finns i myndighetens nationella beredskapslager.

Enskilda apoteksaktörer har lyft att de har läkemedel som kan behövas i Ukraina och som de är villiga att donera, men menar att delar i det svenska regelverket hindrar detta. Det rör exempelvis krav på minsta kvarvarande hållbarhetstid. Regeringen och berörda myndigheter ser nu skyndsamt över vilka åtgärder som kan behöva vidtas för att möjliggöra sådana eventuella försändelser av läkemedel från Sverige.

Läs mer

Branschorganisationen för producenter, importörer, grossister, återförsäljare och utbildningsföretag för personlig skyddsutrustning.

NSA, Box 22 307, 104 22 Stockholm | Telefon: +46 (0)708-97 67 56

Powered by Brasab