Danmarks Radio är ett av många medieföretag som nu avslöjar vad som pågått under Coronapandemin.

Svindleri bakom dålig skyddsutrustning runt om i Europa

Skyddsmasker som köpts in för miljoner har blivit liggande i lager eftersom de inte skyddar brukaren som vilseledande certifikat lovat. Europa har svämmats över av dålig skyddsutrustning och svindleriet har gjort att berg med lådor av odugliga skyddsmasker aldrig kan användas. Danmarks Radio är ett av många medieföretag som nu avslöjar vad som pågått under Coronapandemin.

Region Midtjylland i Danmark är en av många drabbade som fruktar att de skyddsmasker som köpts in för miljoner inte är tillräckligt bra.

– Vi måste vara så säkra på att vi skyddar vår personal ordentligt, säger upphandlingschefen Dorte Christensen till DR.

Tillsammans med europeiska media under det internationella journalistsamarbetet OCCRP kan DR som ett av många medier nu avslöja hur omfattandet bedrägeriet med skyddsutrustning varit, vilket inneburit att dålig och farlig utrustning köpts in till sjuksköterskor och läkare i frontlinjen. Hela Europa har påverkats av svindleriet där tester nu visat att skyddsutrustningen inte håller vad den lovat.

– Det bör ge det skydd du förväntar dig när du tar på det. Det borde inte ge falsk säkerhet, säger Dorte Christensen.

Det var framför allt brist på masker av typen FFP2 och FFP3 över hela världen under pandemin som gjorde att världsmarknaderna svämmades över av alla typer av utrustning för häpnadsväckande prisökningar. På ett laboratorium i Bröndby har man varit upptagna med att testa masker.

– Mycket upptagen, säger Rasmus Forsberg, specialist på personlig skyddsutrustning på Force Technology.

Han berättar att samtidigt som bristen på personlig skyddsutrustning blev uppenbar började vågen av dåliga och förfalskade masker att översvämma landet. Och medan priser stigit har kvaliteten sjunkit.

– En del av maskerna har antagligen varit definitivt farliga eftersom de inte har filtrerat bort partiklarna som de borde, säger Rasmus Forsberg.

För att sälja masker i EU måste stränga kvalitetskrav uppfyllas. För att upprätthålla kvalitet måste masker testas och certifieras av godkända europeiska institut. Pandemikrisen har dock gjort att desperata hälsomyndigheter inom EU köpt in masker som långt ifrån uppfyller kraven. Det säger generalsekreterare Henk Vanhoutte från European Security Association (ESF), en branschorganisation för europeiska företag som producerar, importerar och distribuerar personlig skyddsutrustning. Organisationen publicerar nu regelbundet en lista över företag som ESF misstänker utfärdar vilseledande eller förfalskade certifikat.

– Alla som vill tjäna snabba pengar är redo att hoppa på vagnen. Så sedan mitten av mars har antalet frågor och exempel vi fått från våra medlemmar blivit allt fler, säger han.

Men bland uppenbart förfalskade certifikat och testrapporter har journalistsamarbetet OCCRP avslöjat en annan form av verksamhet för att kringgå reglerna. Europeiska institutioner auktoriserad av EU för att testa andra saker, inte bara skyddsmasker, har tjänat pengar på att utfärda dokument som liknar så kallade CE-certifikat, men som enligt danska säkerhetsmyndigheter inte är det. Redan i slutet av april varnade danska Säkerhetsbyrån på sin webbplats bland annat om det italienska företaget ECM. Italienska Ente Certazione Macchine (ECM) är ett officiellt ackrediterat testinstitut i EU för industrimaskiner, radioutrustning, hissar och viss medicinsk utrustning – men inte för personlig skyddsutrustning. Det var Rasmus Forsberg från Force Technology som initialt skickade varningen och gjorde styrelsen medveten om problemet, säger han.

– Vi hade ett antal kunder som ansökte om dessa certifikat och sedan genom att kontrollera giltigheten hos dem kunde vi se att de inte var värda det papper de var skrivna på.

Certifikaten har hjälpt till att öppna dörrarna för hela Europa.

– Certifikaten är starkt vilseledande och de är svåra att kontrollera. Så det finns verkligen möjligheten att de har använts för att få produkter in till EU som inte borde ha kommit in.

DR News har tidigare berättat om hur Säkerhetsstyrelsen undersökt partier med cirka 20 miljoner inköpta masker och där fem miljoner har kasserats. I tolv av 23 tester har leveranser av masker inte kunnat brukats och ligger nu obrukade i Centraljyllandsregionens lager. Masker som köpts in för miljoner danska kronor.

I ett skriftligt svar till OCCRP skriver ECM:s direktör Andrea Secchi att certifikat utfärdats på ”frivillig basis” eftersom kunder i Kina begärde dem.

– Vi vill uppmärksamma det faktum att vårt företag inte ansvarar för felaktig eller felaktig användning eller manipulation av dokumentet, skriver Andrea Secchi.

Han skriver att hans kinesiska kunder har blivit medvetna om att de själva måste stå för att säkerställa det nödvändiga CE-certifikatet från ett testinstitut som godkänts för att utfärda det.

– Vårt företag är inte heller ansvarigt för eventuella fel som finns på produkten, eftersom produktionsprocessen, modifieringar, eller defekter i säkerhetsanordningar inte är något vi övervakar. ECM i Italien ansvarar inte för produkten, produktionen, import, distribution, försäljning, reklam, teknisk hjälp eller konsultation och fungerar inte heller som en agent för tillverkaren.

DR News tillsammans med OCCRP kunde hitta och bekräfta minst 66 certifikat som utfärdats av ECM till tillverkare av skyddsmasker, kostymer och handskar. Och i minst 19 europeiska länder har certifikat från ECM eller andra institut som inte får utfärda dem använts för att sälja personlig skyddsutrustning.

Läs mer

Branschorganisationen för producenter, importörer, grossister, återförsäljare och utbildningsföretag för personlig skyddsutrustning.

NSA, Box 22 307, 104 22 Stockholm | Telefon: +46 (0)708-97 67 56

Powered by Brasab

Arbetsgivare brister i det förebyggande arbetsmiljöarbetet