Mörkertalet om tillbud på svenska arbetsplatser är stort eftersom tillbudsrapporteringen inte alltid fungerar som den ska.

Systematiskt arbetsmiljöarbete kräver tillbudsrapportering

”Den som kommer undan ett riskmoment med hjärtat i halsgropen gör förmodligen inte om samma fel eller utsätter sig för samma risk en gång till. Men ska olyckorna på jobbet minimeras krävs det att risker och tillbud rapporteras för att kunna åtgärdas.” Det skriver Leif Holmkvist i Arbetarskydd med tillägget att det kräver en tillåtande kultur där fel inte bestraffas och ser Flygvapnet som förebild.

Flygvapnet drabbades av orimligt många dödsolyckor under 1950- och 1960-talen och har därför byggt upp ett system för rapportering, tillbudsrapportering, samt präglat in en tillåtande kultur. Som det är nu rapporteras omkring 100.000 arbetsskador på svenska arbetsplatser, men tillbuden är mångdubbelt fler och mörkertalen stora. Tillbud som ska rapporteras till arbetsgivaren som i sin tur ska anmäla de allvarliga fallen till Arbetsmiljöverket enligt arbetsmiljölagens 3:3a.

”Efter ett allvarligt tillbud är arbetsgivaren skyldig att utreda händelsen och vidta åtgärder så att det inte återupprepas. Utredningen ska skickas till Arbetsmiljöverket. Men Arbetsmiljöverket kan också själva besluta om inspektion utifrån 3:3a-anmälan.

Det är inte orimligt att anta att vissa arbetsgivare frestas att tona ner allvaret i ett tillbud för att slippa besväret att utreda eller risken att åka på en inspektion från Arbetsmiljöverket. Liksom att det är de arbetsplatser som bäst skulle behöva en inspektion som syndar mest på nåden”, skriver Leif Holmkvist.

– Vår erfarenhet är att de stora företagen rapporterar tillbud på ett godtagbart sätt, säger Peter Frövén som är arbetsmiljöombudsman på IF Metall. Till exempel gruvindustrin och stålindustrin är duktiga.

– Däremot är det väl lite sämre ställt med mindre och små företag. Skyddsombudstäckningen är också avgörande.

Här har skyddsombuden en viktigt roll för se till att arbetsgivaren följer reglerna vilket värnar om arbetskamraternas säkerhet.”Ett förtroendefullt samarbete mellan arbetsgivare och skyddsombud byggt på respekt för respektive roller är centralt.”

– Det bästa arbetsmiljöarbetet ser vi i gamla industriföretag som stått i 100 år och där det har växt fram en kultur av samverkan genom åren, säger Peter Frövén. På de nyare industrierna är kulturen lite sämre. Det måste vara fritt från repressalier att rapportera tillbud. För det kan aldrig rapporteras för mycket.

Stora företag har alltså oftast bra system för tillbudsrapportering, liksom offentliga arbetsgivare. Det gäller bara att använda dem. Dessutom finns i många fall visselblåsarfunktioner om de öppna kanalerna slammat igen.

Exempel på allvarliga tillbud utan personskada:

 • Fall från några meters höjd.
 • Ras på plats där anställda brukar vistas.
 • Fordonsförare utsätts för laserbeskjutning.
 • Stick- och skärskada av smittad person.
 • Oskyddad kontakt med allvarligt smittad person.
 • Rök,- gas- eller kemikalieutsläpp utan skada.
 • Explosion i lokal där ingen då vistades.
 • Hot om våld med vapen.
 • Svårare mobbning eller kränkning.

Källa: Arbetsmiljöverket

Antal rapporterade allvarliga tillbud enligt 3:3a

 • 2018 9991
 • 2019 9803
 • 2020 13389
 • 2021 50063
 • 2022 38727

Fotnot: Under 2020, 2021 och 2022 anmäldes coronarelaterade händelser som allvarligt tillbud, vilket förklarar den kraftiga ökning från ”normalnivån” runt 10 000.

Källa: Arbetsmiljöverket

Branschorganisationen för producenter, importörer, grossister, återförsäljare och utbildningsföretag för personlig skyddsutrustning.

NSA, Box 22 307, 104 22 Stockholm | Telefon: +46 (0)708-97 67 56

Powered by Brasab