Bild hämtad från Hellberg Safety hemsida.

Forskningsrapport: Tyst acceptans för buller på fabriker

Att fabriker är en plats med höga ljudnivåer är känt sedan länge och så även kunskapen om hur man kan skydda sig mot buller. Trots det fortsätter buller och oljud att skada industriarbetare. En ny finsk forskning visar att det finns en tyst acceptans för buller inom industrin.

– Buller har hamnat i skuggan av andra arbetsmiljöproblem, konstaterar Anu Järvensivu som är forskningschef vid finska Arbetshälsoinstitutet i Finland till arbetsmiljöforskning.se.

Tillsammans med tre kollegor publicerade hon i våras en forskningsrapport om buller på industriarbetsplatser, vilket var den första på länge i ett internationellt perspektiv. Det nya i forskningsrapporten var att ta reda på varför bullerbekämpande åtgärder inte genomförs i större utsträckning trots ett gott kunskapsläge inom industrin.

Att buller är en vanlig orsak till arbetssjukdom visar statistiken för både Sverige och Finland entydigt. En av de viktigaste slutsatserna som forskarna kom fram till var att det inom industrin finns en tyst acceptans för buller på arbetsplatsen.

– Det överraskade oss hur lite det görs för att bekämpa buller, och hur lite man talade om buller och oljud på fabrikerna med tanke på hur allvarligt det är, säger hon.

I den finska forskningen deltog fem industriarbetsplatser, bland annat svenskägda SSAB med stålverket i Brahestad i västra Finland. Företagets arbetsmiljöarbete och bullerbekämpning var på en bättre nivå där än på arbetsplatser generellt. Bullerbekämpningen var också överlag på en normal nivå i de företag som deltog.

Forskarna mätte bullernivåer och hur bullret bekämpades, likväl vad som hindrade företaget från att åtgärda bullerproblem i större utsträckning. En vanlig missuppfattning på arbetsplatserna var att allt var i sin ordning då anställda använde hörselskydd. Det fanns en övertro på dem.

– Det finns många andra sätt skydda sig mot buller, och hörselskydd ska vara det sista sättet, säger hon.

Fokus ska ligga på att få bort orsaken till bullret, menar Anu Järvensivu, och att ha ljudmiljön på agendan på arbetsplatsen. Det gäller inte minst när en ny fabrik eller hall planeras, eller när en ny maskin ska införskaffas. Då kan en maskin med lägre ljudnivå väljas framför en maskin med högre buller, eller så kan hallen planeras så att det bullrigaste arbetet placeras där det stör så lite som möjligt.

Läs mer

Branschorganisationen för producenter, importörer, grossister, återförsäljare och utbildningsföretag för personlig skyddsutrustning.

NSA, Box 22 307, 104 22 Stockholm | Telefon: +46 (0)708-97 67 56

Powered by Brasab