Unga under 25 år är kraftigt överrepresenterade i statistiken över omkomna i arbetsplatsolyckor.​

Unga är överrepresenterade i dödsstatistiken

Nio av de 65 som omkom i arbetsplatsolyckor under fjolåret var under 25 år. Procentuellt innebär det att 14 procent var under 25 år medan bara 7 procent totalt återfinns där. Under sju av de senaste tio åren har unga varit överrepresenterade i statistiken. Det skriver tidningen Arbetarskydd. Avdelningsdirektör Per Nylén på Arbetsmiljöverket tror att pandemin kan ha spelat roll även om inget mönster finns i statistiken för fjolårets dödsfall bland unga.

– Många bytte bransch under pandemin och lagen om anställningsskydd tvingar ofta de yngsta att gå först vid neddragningar. Om du saknar utbildning för branschen och inte får tillräcklig introduktion i vilka regler som gäller för utrustning och skyddsutrustning kan det gå illa, säger han till Arbetarskydd.

Per definition är också de yngsta på arbetet också de minst rutinerade när det gäller att bedöma risker. Det är därför extra viktigt att arbetsgivare och skyddsombud gör noggranna riskbedömningar.

– Alla gör vi fel ibland, men jobbet ska vara organiserat med sådana marginaler att ingen skadas eller förolyckas. De flesta arbetsplatsolyckor hade kunnat undvikas med riktiga riskbedömningar, säger Per Nylén till Arbetarskydd.

– De händelser där människor skadas eller dör borde i de flesta fall ha kunnat förutses. Det visar de utredningar som sedan görs. Det är bättre att vara förklok än efterklok.

Per Nylén lyfter fram den viktiga roll som skyddsombudet har för att påtala risker och förebygga olycksfall.

– Att vara skyddsombud är ett otacksamt jobb, som inte alltid är älskat av arbetsgivarna. Men de räddar liv.

Han pekar även på att om det är en person i veckan som omkommer i arbetsplatsolyckor så är det samtidigt tio personer som dör varje dag en långsam död orsakad av arbetet. Dessa 3.000 personer uppmärksammas inte alls på samma sätt.

– Vi måste få ner siffrorna. Det är bokstavligen livsavgörande att riskbedömningarna fungerar, men i många fall görs de inte alls eller är undermåliga.

Idag finns inga planer på att införa sanktionsavgift på dåligt utförda riskbedömningar.

– Det borde i alla fall utredas om sanktionsavgift på undermåliga riskbedömningar kan vara ett verkningsfullt verktyg för det omedelbara behovet av att sänka dödstalen väsentligt.

Branschorganisationen för producenter, importörer, grossister, återförsäljare och utbildningsföretag för personlig skyddsutrustning.

NSA, Box 22 307, 104 22 Stockholm | Telefon: +46 (0)708-97 67 56

Powered by Brasab