KLAR FOR SOMMERJOBB: Mia Hovde (17), Bibbi Garberg (17) og Sofie Torvik Sandens (17) er på vei ut i jobb for sommeren. FOTO: Arbeidstilsynet.

Unge arbeidstakere skal få en god start på arbeidslivet

Sommer betyr for ungdom ofte et aller første møte med arbeidslivet. – Jeg brenner for at de unge arbeidstakerne skal ha et godt møte første gangen de skal ut på jobb. Det danner grunnlaget for resten av deres tid i arbeidslivet, sier Trine Hammer, seniorrådgiver i Arbeidstilsynet, i den nyeste episoden i podkasten Arbeidslyst.

I episoden møter du også de tre 17-åringene Sofie Torvik Sandens, Mia Hovde og Bibbi Garberg, som alle har fått seg jobb for sommeren. Det er ikke første gang de er ute i jobb. De har allerede rukket og fått seg litt arbeidserfaring fra deltidsjobber og tidligere sommerjobber.

– Jeg har fått et godt inntrykk av arbeidsplassen og god opplæring. Så det virker ikke så skummelt, sier Bibbi, som akkurat har begynt i sin nye jobb i en kiosk.

– Hva er det som kan være skummelt?

– Det kan være litt skummelt hvis man lurer på mye at man føler at man maser mye, sier hun.

Bibbi og Mia synes også at de har blitt godt tatt imot på sine arbeidsplasser og allerede lært mye.

Rettigheter som arbeidstaker

De har derimot ikke full kontroll på sine rettigheter som arbeidstaker.

– Jeg tror ikke at hvis jeg ikke hadde fått det jeg skulle, så hadde jeg sikkert ikke merket det, fordi jeg vet ikke hva jeg burde få. Men jeg tror det skal ha vært ganske riktig på de jobbene jeg har hatt til nå, sier Sofie.

Mia har opplevd å ikke fått alt hun skal ha krav på i sin jobb.

– Jeg har funnet ut at jeg har blitt tatt i fra tillegg på butikkjobben min. Jeg får ikke helgetillegg og jeg får ikke overtidstillegg, og ikke helligdagstillegg. Jeg får bare vanlig timelønn, sier hun.

– Har du forsøkt å gjøre noe med det?

– Nei, jeg har ikke snakket med lederen min enda, fordi jeg er litt redd. Men jeg må ta å spørre om det, sier Mia.

Alle skal ha en arbeidskontrakt

Arbeidskontrakten er det grunnleggende dokumentet i et arbeidsforhold. En arbeidskontrakt skal alle ha. Den har ikke Bibbi fått enda, selv om hun har startet opplæringen i jobben sin.

– Jeg har vært på opplæring på den ene jobben min, der har jeg ikke fått kontrakt enda og det er jo ikke helt rett. Så jeg må spørre om det så fort som mulig, sier Bibbi.

Trine Hammer i Arbeidstilsynet, har lang erfaring fra tilsyn fra bransjer der det er mange unge arbeidstakere. Arbeidstilsynet har tidligere sett at en del unge ikke har hatt arbeidskontrakt i det hele tatt, men det kan vi nå ane en bedring på, forteller hun.

– Det er positivt at flere har arbeidskontrakt, men vi ser fortsatt at arbeidskontrakter er mangelfulle. Det er et lovkrav som sier noe om minimum som skal stå i arbeidskontrakten, og at de ikke er godt nok utfylt er noe vi ser aller mest av.

Les gjennom arbeidskontrakten med en voksen

Hun råder ungdom å få arbeidskontrakten så tidlig som mulig, slik at man har god tid til å lese gjennom hva som står.

– Les gjennom punktene i kontrakten, gjerne sammen med en forelder eller andre voksne, for å sjekke om de viktige tingene står der. Det er kjempeviktig å gjøre før du signerer. Det skal stå noe om når du skal begynne og slutte, lønn og pause.

– Hvis du er over 18 år kan det hende du må jobbe overtid av og til. Da skal da ha overtidsbetalt. Det skal det også stå noe om i arbeidskontrakten.

Har du ikke en voksen som kan hjelpe deg med å gå gjennom kontrakten, kan du ta kontakt med Arbeidstilsynets svartjeneste på telefon eller chat om du har spørsmål.

LO-sommerpatrulje sjekker om ungdom har det bra på jobb

LOs sommerpatrulje reiser rundt hver sommer for å møte unge arbeidstakere for å høre om de har det bra på jobb og får det de har krav på. I perioden 26. juni – 12. juli 2023 skal LOs sommerpatrulje på veien for 39. gang på rad.

– Vi har samtaler med de de unge arbeidstakerne der vi går gjennom et skjema for å høre litt om de har det de har krav på. Hvis de ikke har det, så vil vi gjerne varsle i fra om det og gi de råd om hva de kan gjøre med det, sier Frida Dahlberg Monsen, faglig ungdomssekretær i LO i Trøndelag og med på LO-s sommerpatrulje.

Tall fra fjorårets patrulje viste en økning i antall brudd sammenlignet med året før. De fant brudd på blant annet overtidsregler, mangelfull opplæring og at vaktlister ikke kom i tide.

Frida har på tidligere patruljer oppdaget grove brudd på arbeidsmiljøloven.

– Det var en ung arbeidstaker som fikk under 20 kroner i timen. Bedriften personen var ansatt i hadde tariffavtale, som vil si at han hadde krav på mye mer enn det han fikk. Vi varslet ifra at dette ikke var greit og at han hadde krav på mer i lønn. Sjefen sa nei, dette er det han får. Når arbeidsgiveren ikke ville rikke seg så tok vi kampen til retten. Arbeidstakeren fikk mye i erstatning, forteller hun.

Arbeidsgiver har et ekstra ansvar for de unge

Trine mener arbeidsgivere med unge arbeidstakere har et ekstra ansvar.

– Unge arbeidstakere skal få en god start på arbeidslivet. Det danner grunnlaget for resten av deres tid i arbeidslivet. Det krever litt mer av deg som arbeidsgiver å trygge de, svare på alle spørsmål de måtte ha og forberede de på hva som kan møte de i jobben.

Hun understreker at de fleste arbeidsgivere ønsker å gjøre ting riktig.

– Det er et ønske om å være seriøs og drive lovlig etter arbeidsmiljøloven. Men det handler også om kompetanse og kunnskap om lovverket. Hvis man ikke har satt seg godt nok inn i det, så vet de heller ikke at det finnes en regel for det ene eller det andre.

Det er viktig som arbeidsgiver å sette seg inn i reglene. Det finnes egne regler for de under 18 år når det kommer til arbeidstid, overtid og pauser.

Hva er en god arbeidsgiver?

Sofie, Mia og Bibbi mener at en god arbeidsgiver er en som blant annet gir god opplæring og informasjon.

– En som tar seg god tid og ikke rusher gjennom hele opplæringsperioden og all informasjon du skal få. Men at de faktisk setter seg ned og bruker nok tid på at du forstår det du skal gjøre i jobben, er en god arbeidsgiver mener Sofie.

– En som tar god tid til opplæringen og viser at det er greit å stille spørsmål og viser at det er greit å gjøre feil i starten, sier Bibbi.

– En som har god erfaring i det område og kan lære bort enkelt og forståelig til arbeidstakeren. Og at de er snille og hyggelig, sier Mia.

LOs seks råd til ungdom

Frida i LOs-sommerpatrulje har seks råd til deg som skal ut i sommerjobb.

Sørg for å ha en skriftlig arbeidskontrakt. Det er beviset på at du faktisk er ansatt på arbeidsplassen, og viser hva du har rett på.

Du skal få betalt opplæring. Det er kun du selv som vet om du har fått tilstrekkelig med opplæring eller ikke.

Er du under 18 har du ikke lov til å jobbe overtid. Det har heller ikke sjefen lov til å kreve av deg. Er du over 18 så skal du ha tillegg på minst 40 prosent av timelønnen din når du jobber overtid. Om bedriften har tariffavtale øker det til 50 prosent.

Bruk verneutstyr. Det er sjefen din sitt ansvar å skaffe riktig verneutstyr. Du er pålagt til å bruke det verneutstyret som er der. Hvis du skader deg uten å ha brukt verneutstyr så kan du miste rettigheter som for eksempel yrkesskadeerstatning.

Finn ut hvem som er verneombud. Verneombudet er der for deg, og har helse, miljø og sikkerhet som sine viktigste arbeidsoppgaver.

Organiser deg. Hvis du har et LO-forbund i ryggen din, så kan vi hjelpe deg.

Organiser deg

Det å organisere seg, mener også Trine i Arbeidstilsynet at er veldig viktig som ung arbeidstaker.

– Det er ikke alt Arbeidstilsynet kan hjelpe til med. Da er det godt å ha en fagorganisasjon i ryggen. For ungdom som er ringevikarer, midlertidig ansatt eller deltidsansatte er det ekstra viktig å være organisert.

Les mer

Branschorganisationen för producenter, importörer, grossister, återförsäljare och utbildningsföretag för personlig skyddsutrustning.

NSA, Box 22 307, 104 22 Stockholm | Telefon: +46 (0)708-97 67 56

Powered by Brasab