Syftet med uppdraget är att Sverige ska kunna agera solidariskt med och bistå andra stater inom EU, EES/EEA och Schweiz och tillsammans bekämpa pandemin. 

Uppdrag att bidra med överskott av skyddsutrustning till andra länder

Socialstyrelsen får i uppdrag av regeringen att bedöma det kort- och långsiktiga nationella behovet av skyddsutrustning och annat material inom vård och omsorg till följd av spridningen av covid-19. Myndigheten ska också undersöka om Sverige kan bidra med eventuellt överskott av skyddsutrustning och annat material till Norge samt andra stater inom Europeiska unionen (EU), Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES/EEA) samt Schweiz.

– Regeringen gav den 16 mars Socialstyrelsen i uppdrag att säkerställa den nationella tillgången till skyddsutrustning och annat sjukvårdsmaterial. När vi själva säkerställt det nationella behovet av skyddsutrustning är det också viktigt att vi återgäldar Norge, som bidragit med läkemedel, och är solidariska med andra europeiska länder, säger socialminister Lena Hallengren.

Regeringen ger Socialstyrelsen möjligheten att ingå en överenskommelse med Norge om försäljning av eventuellt nationellt överskott av ansiktsmasker. Till och med den 31 december 2021, efter att det nationella behovet säkerställts och efter samråd med Regeringskansliet, kan Socialstyrelsen även förhandla om försäljning av skyddsutrustning och annat material med stater inom EU, EES/EEA samt Schweiz.

Syftet med uppdraget är att Sverige ska kunna agera solidariskt med och bistå andra stater inom EU, EES/EEA och Schweiz och tillsammans bekämpa pandemin. Detta samtidigt som det svenska behovet av utrustningen säkerställs.

Uppdraget ska genomföras i nära dialog med Regeringskansliet och redovisas löpande. Uppdraget ska genomföras så länge det krävs med hänsyn till spridningen av covid-19. Uppdraget ska även redovisas som en del av den rapport som Socialstyrelsen senast den 31 december 2020 ska lämna med anledning av uppdraget om att på nationell nivå säkra tillgången på skyddsutrustning, samt fördela skyddsutrustning och annat material, till följd av spridningen av covid-19.

Delar av regeringens politik bygger på januariavtalet, en sakpolitisk överenskommelse som har slutits mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet de gröna.

Branschorganisationen för producenter, importörer, grossister, återförsäljare och utbildningsföretag för personlig skyddsutrustning.

NSA, Box 22 307, 104 22 Stockholm | Telefon: +46 (0)708-97 67 56

Powered by Brasab