Den första oktober slutar Erna Zelmin som generaldirektör för Arbetsmiljöverket.

Uppdrag att fler ska vilja engagera sig som skyddsombud

Regeringen ger Arbetsmiljöverket i uppdrag att lämna förslag på åtgärder, tillvägagångssätt, initiativ eller liknande som kan leda till att fler arbetstagare vill engagera sig i rollen som skyddsombud.

Myndigheten ska som grund för sina förslag, så långt som möjligt, redovisa det nuvarande antalet skyddsombud i Sverige och utvecklingen över tid. 

Redovisningen ska innehålla en jämförelse mellan branscher som verket bedömer vara relevanta, med en uppdelning för kvinnor och män. Myndigheten ska därutöver särskilt analysera vilka faktorer som kan avhålla personer från att bli skyddsombud. 

Arbetsmiljöverket ska senast den 30 april 2024 lämna en redovisning av uppdraget till Regeringskansliet.

Av budgetpropositionen framgår även att regeringen vill slå ihop Myndigheten för arbetsmiljökunskap med Arbetsmiljöverket. Myndigheten för arbetsmiljökunskap – Mynak – bildades för fem år sedan med Gävle som placeringsort. Verksamheten består av forskning och analys, som tidigare var en del av Arbetsmiljöverket. 

Arbetsmiljöverkets generaldirektör, Erna Zelmin, säger till Arbetarskydd att hon väntar på direktiv från regeringen om mål och inriktning efter sammanslagningen.

– Vi vet inte vad regeringen vill. Det är inte helt tydligt i budgetproppen. Just nu håller vi på att analysera vårt anslag, säger hon till Arbetarskydd.

– Vi väntar på ett uppdrag från regeringen om hur det här ska genomföras. Enligt budgetpropositionen avser regeringen att ”lämna ett uppdrag om att ta fram ett förslag på hur sammanslagningen kan genomföras”.

Den första oktober slutar Erna Zelmin som generaldirektör för Arbetsmiljöverket där Håkan Olsson tar över som ställföreträdande gd tills vidare.

Läs mer

Branschorganisationen för producenter, importörer, grossister, återförsäljare och utbildningsföretag för personlig skyddsutrustning.

NSA, Box 22 307, 104 22 Stockholm | Telefon: +46 (0)708-97 67 56

Powered by Brasab