Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson. Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet.

Utökat informationsutbyte för att bekämpa organiserad brottslighet

Regeringen har beslutat att ytterligare utveckla myndigheternas samverkan mot organiserad brottslighet. Detta genom att Arbetsmiljöverket, Bolagsverket, CSN och IVO ska omfattas av en uppgiftsskyldighet för att bekämpa brott.

Sedan 2008 deltar tolv myndigheter i en gemensam satsning mot organiserad brottslighet. Myndigheterna kan inom ramen för denna samverkan utbyta sekretessbelagda uppgifter med varandra och med vissa andra utpekade myndigheter på ett effektivt sätt. Detta med stöd av en uppgiftsskyldighet som regleras i lag.

Regeringens beslut innebär att även Arbetsmiljöverket, Bolagsverket, CSN och IVO ska omfattas av denna uppgiftsskyldighet. De fyra myndigheterna ingår sedan tidigare i ett nätverk av myndigheter kring satsningen mot organiserad brottslighet.  

– Myndigheterna behöver rätt förutsättningar i kampen mot den organiserade brottsligheten. Utökade möjligheter att utbyta uppgifter leder till att den samverkan som redan sker i dag förbättras, säger justitie- och inrikesminister Morgan Johansson.

Förordningsändringarna träder i kraft den 1 maj 2022.

Läs mer

Branschorganisationen för producenter, importörer, grossister, återförsäljare och utbildningsföretag för personlig skyddsutrustning.

NSA, Box 22 307, 104 22 Stockholm | Telefon: +46 (0)708-97 67 56

Powered by Brasab