Carl Lind, sakkunnig på Arbetsmiljöverket, stod bakom utredningen om skor som skyddar mot belastningsskador.

Utredning om skor som skyddar mot belastningsskador

I juni 2022 gav regeringen Arbetsmiljöverket i uppdrag att utreda om skor som skyddar mot belastningsskador av att stå och gå mycket skulle ingå i kategorin skyddsskor. De skulle i så fall räknas som personlig skyddsutrustning och något som arbetsgivaren skulle stå för. Men utredningen kom fram till att denna typ av skor inte skulle ingå i PPE.

Men det är inte samma sak som att utredningen avråder arbetsgivaren från att bekosta dessa skor, menar Carl Lind, sakkunnig inom ergonomi på Arbetsmiljöverket som ansvarade för utredningen.

– I rapporten lyfter vi fram att det finns vetenskapligt stöd för att skor och inlägg kan bidra till att minska risken för belastningsskador. Men om man vill undanröja risken är det tveksamt om skor är effektivt som enskild åtgärd. Det är många olika faktorer som påverkar besvären, säger han till Allt om arbetsmiljö.

Därför, menar Carl Lind, behövs generella lösningar, som att se över hur stor del av dagen arbetstagaren står och går. Arbetet skulle exempelvis kunna organiseras annorlunda. Arbetsväxling är bra för den som har ett repetitivt arbete, men att bara växla mellan arbetsuppgifter hjälper inte om de belastar kroppen på samma sätt. Alla har mycket att vinna på att förebygga belastningsskador.

– Att ha ont, kanske inte kunna arbeta och få sin försörjning innebär stora lidanden för den enskilde. Det blir också stora kostnader för samhället och organisationen.

Belastningsskador är en av de vanligaste orsakerna till sjukskrivningar och i många fall leder dessa till att personer inte orkar arbeta fram till pensionen.

Läs mer

Läs även rapporten

Branschorganisationen för producenter, importörer, grossister, återförsäljare och utbildningsföretag för personlig skyddsutrustning.

NSA, Box 22 307, 104 22 Stockholm | Telefon: +46 (0)708-97 67 56

Powered by Brasab