Var fjärde chef tänjer på arbetsmiljöreglerna

Slarv är den enskilt viktigaste orsaken till olyckor uppger sju av tio chefer nom samhällsbyggnadssektorn enligt en färsk Novus-undersökning. Var fjärde chef känner sig tvungen att tänja på arbetsmiljöreglerna för att arbetet ska fungera.

– Slarv handlar om sådant som inte är viktigt. Att så många känner sig nödgade att tänja på regler visar tydligt att tid och pengar präglar kulturen framför säkerhet. Det är konkreta exempel på att säkerhetskulturen i branschen är svag, säger Kajsa Hessel, ordförande i Byggcheferna, en branschförening inom Ledarna, i ett pressmeddelande.

2018 dog 12 personer på svenska byggarbetsplatser. Den senaste tioårsperioden har bygg- och transportbranscherna omväxlande haft de flesta dödsolyckorna. Många av svaren i undersökningen vittnar om att säkerhet inte har den status och prioritet i verksamheterna som krävs för att utrota dödsolyckorna.

– Ekonomi och säkerhet är inte varandras motsatser men det kan uppfattas så om inte prioriteringarna uppifrån är glasklara, säger Kajsa Hessel.

Novus-undersökningen visar på en rad allvarliga brister:

  • 26 procent av cheferna anser sig tvungna att tänja på arbetsmiljöreglerna för att få arbetsdagen att gå ihop.
  • o37 procent av de yngre cheferna (yngre än 40 år) och 32 procent av första linjens chefer tänjer på reglerna.
  • 21 procent av cheferna uppger att man på arbetsplatsen inte analyserar och bedömer risk tillräckligt ofta.
  • 12 procent av cheferna anser att det finns en mycket bristande säkerhetskultur.

Enligt Arbetsmiljöverket ligger machokultur bakom att många tar risker. Män förväntas tåla smärta och ta risker. Flera av cheferna i undersökningen uttrycker frustration över medarbetare som bryter mot säkerhetsföreskrifter. Men undersökningen visar också att det finns en hög medvetenhet och solid grund att bygga en stark företagskultur på:

  • Nio av tio chefer upplever att de har tillräckliga kunskaper om arbetsmiljöreglerna.
  • Nio av tio chefer har säkerhet som stående punkt på agendan vid arbetsplatsmöten.

– Allt är inte nattsvart. Det går och är helt nödvändigt att bygga en stark säkerhetskultur. Målet måste vara ett värderingsdrivet säkerhetsarbete som bottnar i allas övertygelse om att liv går före pengar. Med engagerade chefer från alla nivåer i täten, säger Kajsa Hessel. 

Läs hela rapporten här

Bilfen: Kajsa Hessel, ordförande Byggcheferna. Foto. Ryno Quantz

Branschorganisationen för producenter, importörer, grossister, återförsäljare och utbildningsföretag för personlig skyddsutrustning.

NSA, Box 22 307, 104 22 Stockholm | Telefon: +46 (0)708-97 67 56

Powered by Brasab